Langdurige GGZ

Cliënten die langer dan 365 dagen klinisch verblijven, vallen onder de noemer langdurige GGZ (jaar 2 en 3).

Contractering

CZ groep stelt specifieke voorwaarden aan zorgaanbieders die een lGGZ-overeenkomst willen afsluiten. Voor volledige informatie rondom de contractering van langdurige GGZ verwijzen wij u naar ons zorginkoopbeleid.

Akkoordverklaring

Voor de ZZP 7B hebt u een akkoordverklaring van ons nodig. Ook voor het inzetten van een hogere ZZP vanwege zorgverzwaring op het moment van instroom vanuit de gespecialiseerde GGZ en voor zorgverzwaring tijdens de lGGZ-opname. Om een aanvraag in te dienen kunt u de volledig ingevulde checklist lGGZ verzenden naar de afdeling Medische Beoordelingen. Voor het invullen van de checklist  kunt u deze handleiding gebruiken.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact