Langdurige GGZ

Cliënten die langer dan 365 dagen klinisch verblijven, vallen onder de noemer langdurige GGZ (jaar 2 en 3).

Contractering

CZ groep stelt specifieke voorwaarden aan zorgaanbieders die een LGGZ-overeenkomst willen afsluiten. De volgende instellingen komen hiervoor in aanmerking:

  • zorgaanbieders die in 2015 en 2016 ZZP-B hebben geleverd in de gespecialiseerde GGZ en in de Wlz, of
  • zorgaanbieders die in 2015 en/of 2016 een overeenkomst met CZ groep hadden voor de gespecialiseerde GGZ, of
  • zorgaanbieders die in 2015 en/of 2016 naast een overeenkomst voor de gespecialiseerde GGZ een overeenkomst voor de LGGZ hadden.

Voor volledige informatie rondom de contractering van langdurige GGZ verwijzen wij u naar ons zorginkoopbeleid 2017.