Langdurige GGZ

Cliënten die langer dan 365 dagen klinisch verblijven, vallen onder de noemer langdurige GGZ (jaar 2 en 3).

Contractering

CZ groep stelt specifieke voorwaarden aan zorgaanbieders die een LGGZ-overeenkomst willen afsluiten. Voor volledige informatie rondom de contractering van langdurige GGZ verwijzen wij u naar ons zorginkoopbeleid 2017.

Akkoordverklaring ZZP 7B

Voor de ZZP 7B hebt u een akkoordverklaring van ons nodig. Om een aanvraag in te dienen kan de volledig ingevulde checklist LGGZ worden verzonden naar de afdeling Medische Beoordelingen: