Tariefverhoging gbGGZ visitatie

Vrijgevestigde gecontracteerde zorgaanbieders komen in aanmerking voor een tariefopslag van 3% indien zij beschikken over het Keurmerk Basis GGZ of een gelijkwaardig keurmerk.

CZ groep is bereid om enkel voor het jaar 2017 een tariefopslag van 3% toe te kennen als u beschikt over en voldoet aan een geldig en openbaar kwaliteitsstatuut én beschikt over bewijs van LVVP- of NIP-visitatie.

Het visitatiecertificaat kunt u uploaden bij het invullen van de vragenlijst. Als u reeds een vragenlijst hebt ingevuld en bevestigd, dan kunt u het document uiterlijk 15 november 2016 per e-mail sturen onder vermelding van uw persoonlijke AGB-code. Zodra wij het gevraagde document hebben ontvangen, bieden wij u via VECOZO een nieuw voorstel aan voor het leveren van Generalistische Basis GGZ in 2017. Het tariefpercentage wordt daarbij 3% procent verhoogd, tot maximaal 93% van het NZa-tarief.