Tarieven

Vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken in de generalistische basis GGZ

CZ groep hanteert een basistarief. Dat kunnen we verhogen als u voldoet aan een aantal aanvullende voorwaarden, zoals de inzet van e-health behandelprogramma's en het zorgdragen voor een continue verbetercyclus. Bekijk het zorginkoopbeleid 2018 of 2017 voor alle informatie en voorwaarden rondom tarieven.

Instellingen in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

Het tarief voor DBC's gespecialiseerde GGZ en prestaties generalistische basis GGZ komt tot stand via het offerteformat. Reeds gecontracteerde instellingen ontvangen dit offerteformat automatisch tijdens de contracteerperiode. Nieuwe zorgaanbieders moeten zich als belangstellende aanmelden via de procedure voor nieuwe zorgaanbieders.

Vrijgevestigde zorgaanbieders in de gespecialiseerde GGZ

Hebt u al een overeenkomst gespecialiseerde GGZ met CZ groep? Dan wordt hetzelfde tarief voor komend jaar voorgesteld. Uw tarief kan alleen wijzigen als de factoren waarop het tarief is gebaseerd zijn veranderd. Hebt u de overeenkomst geaccepteerd? Dan kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.

Gaat u voor het eerst een overeenkomst met CZ groep aan? Dan bepalen we het tarief op basis van een door u ingevulde vragenlijst. Factoren als de inzet van medebehandelaars en een eventueel aangeboden korting spelen een rol in de tariefstelling.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders

De eventuele vergoeding van zorg geleverd door niet-gecontracteerde zorgaanbieders is altijd afhankelijk van de gekozen verzekering van de verzekerde. Meer informatie hierover vindt u bij vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorgverleners.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact