Huisarts

Eerstelijnsverblijf

Per 1-1- 2017 wordt eerstelijnsverblijf (ELV) een verstrekking binnen de Zvw. Voorheen werd deze zorg gefinancierd op basis van de Wlz subsidieregeling Eerstelijnsverblijf. Eerstelijnsverblijf is ‘medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’.  Lees meer over de verstrekking ELV en de declaratiemogelijkheden voor de huisarts die zorg verleent aan patiënten opgenomen in een ELV.

POH-GGZ documenten

Meest gebruikte documenten

Dit zijn de meestgebruikte documenten in de communicatie tussen huisartsen en CZ.

Vragen over overeenkomst en administratie?

Neem contact op met de relatiebeheerders voor huisartsen.

Overleg over beleid?

Hebt u vragen over het beleid van CZ? Of wilt u van gedachte wisselen over projecten of innovaties? Neem contact op met uw zorginkoper.

Declareren

Controlestappen en tarieven. Hoe declareer ik?