Huisarts

Prestatie Doelmatig Voorschrijven 2016

Vóór 1 juli wordt u geïnformeerd over uw vergoeding voor de prestatie doelmatig voorschrijven 2016. Hebt u hier vragen over? Bekijk de vraag- en antwoorddocumenten.

POH-GGZ documenten

Meest gebruikte documenten

Dit zijn de meest gebruikte documenten in de communicatie tussen huisartsen en CZ.

Vragen over overeenkomst en administratie?

Neem contact op met de relatiebeheerders voor huisartsen.

Overleg over beleid?

Hebt u vragen over het beleid van CZ? Of wilt u van gedachte wisselen over projecten of innovaties? Neem contact op met uw zorginkoper.

Declareren

Controlestappen en tarieven. Hoe declareer ik?