Huisarts

Complexe wondzorg en de rol van de huisarts

De rol van de huisarts bij palliatieve zorg

Substitutieafspraken 2018

Zorgaanbieders kunnen substitutieafspraken maken voor 2018, want er is budget beschikbaar.

Doelmatig- en Formulariumgericht voorschrijven

In de overeenkomst van 2018 staat te lezen dat u voor 2018 kunt kiezen uit de prestatie Doelmatig voorschrijven op basis van IVM-indicatoren en Formulariumgericht voorschrijven op basis van HIS gegevens. Binnenkort ontvangt u van CZ een brief met antwoordformulier waarmee u deze keuze bekend kunt maken.

Direct naar

Dit zijn de meest gebruikte documenten in de communicatie tussen huisartsen en CZ.

Declareren

Controlestappen en tarieven. Hoe declareer ik?

Contact

Voor antwoord op uw vragen.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact