Informatie aanpassing tariefbeschikking NZa POH-GGZ

Per 1 januari 2017 heeft de NZa de tarieven voor de module POH-GGZ aangepast. Per genoemde datum kan maximaal 12 uur POH-GGZ per week per 2.350 patiënten via het moduletarief POH-GGZ, met prestatiecode 11201, worden gefinancierd. Het maximum moduletarief POH-GGZ is vastgesteld op € 2,83 per kwartaal. Dit is inclusief de afspraken voor e-health, consultatie en triage.

Afspraken waarbij meer dan 12 uur POH-GGZ per week wordt ingezet, zijn alleen mogelijk via segment 3 voor huisartsen die de overeenkomst huisartsenzorg 2017 van CZ hebben getekend. Hiervoor is een aparte prestatie uitgegeven, ‘Aanvullend moduletarief POH-GGZ’ met prestatiecode 31343.
Daarom zijn per 1 januari 2017 door CZ de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Het maximale moduletarief POH-GGZ, met prestatiecode 11201, is vastgesteld op € 2,83.
  • Er is een aanvullend moduletarief POH-GGZ met prestatiecode 31343 vastgesteld. Dit is het verschil tussen het oorspronkelijk voor 2017 vastgestelde tarief minus € 2,83. 

Voor meer informatie over dit besluit verwijzen wij u naar de website van de NZa.