Overeenkomsten Huisarts

Bent u een startende huisarts en wilt u een overeenkomst met CZ?
  Vraag een overeenkomst aan

Volgsystematiek

U kunt de contractafspraken met CZ doorsturen naar de verre zorgverzekeraars. Hiervoor geeft u in het Zorginkoopportaal akkoord:

  • Na het digitaal ondertekenen van uw overeenkomst gaat u naar het tabblad 'Volgsystematiek'. Hier selecteert u het jaartal en uw preferente zorgverzekeraar.
  • U ziet nu de overeenkomst die u hebt afgesloten. 
  • Daaronder staat de button 'Kenmerken voor Volgverzoek & Verzenden'. Door dit te selecteren verstuurt u de afspraken en zijn deze voor alle zorgverzekeraars raadpleegbaar.