Wijkverpleging

Contractering nieuwe zorgaanbieders

Bent u een nieuwe zorgaanbieder en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst Wijkverpleging 2018? Dan moet u voldoen aan de eisen uit het zorginkoopbeleid 2018.

Complexe wondzorg en de rol van de wijkverpleegkundige

De rol van de wijkverpleegkundige bij palliatieve zorg

Documenten Wijkverpleging

Doelgroepenregistratie en prestaties 2017

In onderstaande documenten vindt u informatie over de doelgroepenregistratie, de prestatiecodes en declaratiemethodiek 2017. Als afspraken zijn gemaakt op basis van de reguliere prestaties, dan wordt voor de registratie van de doelgroepen teruggevallen op de uitvraag buiten het declaratieverkeer om.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact