Aanmelden zorgaanbieders

Wilt u zich aanmelden als zorgaanbieder bij CZ of uw bestaande overeenkomst aanvullen? Hiervoor heeft CZ diverse inschrijfformulieren. Wij maken hierbij onderscheid tussen zzp’ers en overige zorgaanbieders. Daarnaast vragen wij enkele aanvullende documenten. Let op: wanneer deze documenten ontbreken en/of het formulier niet volledig is ingevuld, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanmelden zzp'ers

Had u als zzp'er een overeenkomst met een zorgverzekeraar in 2015? Dan hebt u van CZ een vragenlijst ontvangen.

Had u als zzp'er geen overeenkomst, een afbouwovereenkomst voor wijkverpleging of niet gedeclareerd bij CZ in 2015? Stuur dan vóór 1 augustus 2015 een e-mail naar rz.wijkverpleging@cz.nl, met als onderwerp 'Inschrijving zzp'er wijkverpleging 2016'. Voeg daarbij de volgende documenten:

 • Dit digitaal ingevulde Excelbestand
 • Ondertekende (ingescande) versie van het digitaal ingevulde Excelbestand
 • Uittreksel KvK
 • Diploma Hbo-V
 • VAR-wuo 2016
 • Keurmerk zzp'ers Thuiszorg

Aanmelden nieuwe zorgaanbieders (niet zzp): basisovereenkomst

Had u in 2015 geen overeenkomst voor wijkverpleging met een zorgverzekeraar of op basis van een bestaande overeenkomst niet gedeclareerd bij CZ in 2015? Stuur dan vóór 1 augustus 2015 een e-mail naar rz.wijkverpleging@cz.nl, met als onderwerp 'Inschrijving nieuwe zorgaanbieder wijkverpleging 2016'. Voeg daarbij de volgende documenten:

 • Dit digitaal ingevulde Excelbestand
 • Ondertekende (ingescande) versie van het digitaal ingevulde Excelbestand
 • Omzet- en liquiditeitsprognose
 • WTZi toelating
 • Statuten
 • Uittreksel KvK

Aanmelden zorgaanbieders (niet zzp): aanvullende afspraken (addendum)

In de basisovereenkomst wijkverpleging 2016 worden afspraken gemaakt met betrekking tot levering van verpleging, verzorging en AIV. Voor bestaande zorgaanbieders is het ook mogelijk om in aanvulling op de basisovereenkomst afspraken te maken over:

 • Gespecialiseerde verpleging
 • Casemanagement dementie
 • Palliatief terminale zorg (PTZ)
 • Intensieve Kindzorg (IKZ)
 • PGB indicatiestelling

Wilt u aanvullende afspraken maken? Stuur dan vóór 1 augustus 2015 een e-mail naar rz.wijkverpleging@cz.nl, met als onderwerp 'Inschrijving uitbreiding basisovereenkomst wijkverpleging 2016'. Voeg daarbij de volgende documenten: