Contractering nieuwe zorgaanbieders

Eerst regelen

  • Om een overeenkomst af te kunnen sluiten, hebt u een persoonlijk VECOZO-certificaat nodig. U kunt dit certificaat online aanvragen. Regel dit tijdig. 
  • De AGB-gegevens in Vektis moeten up-to-date zijn. Dit geldt voor zorgverlenergegevens, vestigingen, ondernemingsgegevens en correspondentiegegevens. U kunt uw AGB-gegevens online wijzigen

U kunt zich aanmelden als belangstellende voor een overeenkomst. De planning voor contractering voor 2018 vindt u in het zorginkoopbeleid.

Let erop dat de gegevens van de vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder kloppen met het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alleen vertegenwoordigingsbevoegden krijgen toegang tot de Contracteermodule van het Zorginkoopportaal.