Contractering nieuwe zorgaanbieders 2017

Eerst regelen

  • Om een overeenkomst af te kunnen sluiten, hebt u een persoonlijk VECOZO-certificaat nodig. U kunt dit certificaat online aanvragen. Regel dit tijdig. 
  • De AGB-gegevens in Vektis moeten up-to-date zijn. Dit geldt voor zorgverlenergegevens, vestigingen, ondernemingsgegevens en correspondentiegegevens. U kunt uw AGB-gegevens online wijzigen

U kunt zich aanmelden als belangstellende voor een overeenkomst. De planning voor contractering voor 2017 is als volgt: 

  • 1 april 2016. Publicatie zorginkoopbeleid 2017. U kunt zich aanmelden als belangstellende voor een overeenkomst door te mailen naar rz.wijkverpleging@cz.nl
  • 1 juli 2016. U krijgt dan toegang tot een digitale vragenlijst in VECOZO.
  • september 2016. Aanbieden overeenkomst 2017. 
  • 19 november 2016. Publicatie van het gecontracteerde zorgaanbod. 

Let erop dat de gegevens van de vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder kloppen met het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alleen vertegenwoordigingsbevoegden krijgen toegang tot de Contracteermodule van het Zorginkoopportaal.