Overeenkomst MSVT

Contractafspraken 2015

Met bijna alle zorgaanbieders die in 2014 een overeenkomst met CZ hadden voor MSVT wordt in 2015 opnieuw een overeenkomst aangegaan voor (minder complexe) MSVT. Met een beperkt aantal zorgaanbieders zullen wij naast deze afspraken ook een overeenkomst sluiten voor de levering van complexe MSVT. Het betreft zorgaanbieders die meestal georganiseerd zijn in een speciaal daarvoor opgezet regionaal team, en in staat zijn om complexe MSVT gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week in een grotere regio te kunnen leveren. Een verdere uitwerking van het inkoopbeleid kunt u via de link op deze pagina downloaden.

Wilt u een overeenkomst voor minder complexe zorg?

Als u geen overeenkomst aangeboden heeft gekregen voor minder complexe zorg en uw organisatie wenst hiervoor alsnog in aanmerking te komen, dan verwijzen wij u eveneens naar ons Inkoopbeleid MSVT 2015. Voldoet u aan alle gestelde eisen, dan kunt u per mail een verzoek bij ons indienen: zorg.msvt@cz.nl. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij dit beoordelen en u vervolgens berichten.

Wilt u een overeenkomst voor complexe zorg?

Indien uw organisatie ook complexe MSVT verleent en in aanmerking wil komen voor een overeenkomst voor deze zorg dan verzoeken wij u het hiervoor bestemde vragenformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen per mail naar: zorg.msvt@cz.nl.