Contractering hulpmiddelen 2014

Het Algemeen Deel (deel II) van de Overeenkomst Hulpmiddelen 2014 is voor alle hulpmiddelen gelijk.

De dossierspecifieke stukken; het Individueel deel (deel I), het Specifieke deel (deel III) en de daarbij behorende bijlagen, worden u toegestuurd.