Contractering hulpmiddelen 2015

Het Algemeen Deel (deel II) van de Overeenkomst Hulpmiddelen 2015 is voor alle hulpmiddelen gelijk.

De dossierspecifieke stukken; het Individueel deel (deel I), het Specifieke deel (deel III) en de daarbij behorende bijlagen, worden u toegestuurd.

Stilzwijgende verlenging 2015

In 2013 hebben wij aangegeven dat - als niets wijzigt in de contractering voor 2015 - CZ de overeenkomst stilzwijgend verlengt. U ontvangt dus niet meer automatisch een verlengingsbrief.

De stilzwijgende verlenging is van toepassing op de volgende overeenkomsten:

Codering Hulpmiddel
036 Insulinepompen
039 Niet-eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit
040 Kinderloophulpmiddelen
041 Stoelen voorzien van een trippelfunctie
043 Haarwerken
049 OSAS-apparatuur
052 Uitwendige elektrostimulators
059 Schrijfmachines en rekenmachines
062 Bladomslagapparatuur
064 Voorleesapparatuur en memoapparatuur
068 Persoonlijke alarmeringssystemen
069 Tactiele leesapparatuur met toebehoren
076 Aangepaste stoelen
078 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP-maskers)
081 Vernevelapparatuur + hypertoon zout
082 Slijmuitzuigapparatuur
086 Robotmanipulator en eetapparaten
091 Kappen ter bescherming van de schedel
096 Centrale depothouder kindervoorzieningen stoelen
098 Sondevoeding
101 MRA beugels
110 Eventrecording
115 Diabetesmateriaal
119 Softband