Contractering hulpmiddelen 2016

Het Algemeen Deel (deel II) van de Overeenkomst Hulpmiddelen 2016 is voor alle hulpmiddelen gelijk. Vanaf dit jaar zetten we de gehele zorgovereenkomst op onze zorgaanbiedersite. U krijgt alleen het Individueel deel en de bijbehorende tariefbijlage toegestuurd. Op het Individueel deel staat een pincode. Met deze pincode kunt u de betreffende zorgovereenkomst openen. Ook alle bijlagen zijn hierin opgenomen. Het Individueel deel stuurt u net als voorgaande jaren ondertekend terug.

Stilzwijgende verlenging 2016

De stilzwijgende verlenging is van toepassing op de volgende overeenkomsten; tenzij andere afspraken gemaakt zijn.


Stilzwijgende verlenging 2016

De stilzwijgende verlenging is van toepassing op de volgende overeenkomsten; tenzij andere afspraken gemaakt zijn.


Pro- en orthesen
028 Confectieorthesen
030 Zit- en ligorthesen kinderen
031 Oogprothesen
087 Sta orthesen
088 Zit- en ligorthesen volwassenen
091 Kappen ter bescherming van de schedel
092 Gelaatsprothesen

Voet/schoen
014 Orthopedische schoenen
032 Verband- en allergeenvrije schoenen

Communicatiehulpmiddelen
059 Schrijfmachines en rekenmachines
062 Bladomslagapparatuur
063 Daisy-apparatuur
064 Voorleesapparatuur en memoapparatuur
065 Hulpmiddel voor telefonie
069 Tactiele leesapparatuur met toebehoren
094 Persoonlijke alarmeringssystemen
161 In- en uitvoerapparatuur en computerprogrammatuur
162 Communicatieapparatuur bij motorische en mentale stoornissen

Inrichtingselementen
071 Aangepaste tafels
072 Aangepaste stoelen kinderen
073 Anti-decubitus materiaal
076 Aangepaste stoelen
100 Centrale depothouder bedden
120 Kortdurende uitleen
121 Bedden kortdurend

Mobiliteit
042 Loopfietsen
079 Eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit voor slechtzienden

Verbruiksartikelen
022 Trachea en stemprothesen
115 Diabetestestmateriaal

Ademhaling
049 OSAS-apparatuur
101 MRA beugels

Medische apparatuur
036 Insulinepompen
110 Eventrecording

Haarwerken
043 Haarwerken en pruiken

Horen
067 Wek- en waarschuwingsinstallaties
097 Ringleidingen, FM- en IR apparatuur

Hulpmiddelen voor ader- en/of lymfeondersteuning
016 Elastische kousen

Zien
020 Gezichtshulpmiddelen
046 Bijzondere optische hulpmiddelen
047 Beeldschermloepen