Contractering hulpmiddelen 2017

Het Algemeen Deel (deel II) van de Overeenkomst Hulpmiddelen 2017 is voor alle hulpmiddelen gelijk.

Contractering

Sinds afgelopen jaar zetten we de gehele zorgovereenkomst op onze zorgaanbiedersite. U krijgt alleen het Individueel Deel en de bijbehorende tariefbijlage toegestuurd. Op het Individueel Deel staat een pincode. Met deze pincode kunt u de betreffende zorgovereenkomst openen. Het Individueel Deel stuurt u net als voorgaande jaren ondertekend terug.

Digitale contractering Hulpmiddelen 2017

Vanaf dit jaar worden de overeenkomsten (023) Mammaprothesen en (043) Haarwerken en Pruiken alléén nog digitaal via het Zorginkoopportaal van VECOZO aangeboden.

Het Zorginkoopportaal biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars uitgebreide digitale ondersteuning bij de totstandkoming van contractafspraken; vanaf de aanvraag voor een contract tot de digitale ondertekening. Met het Zorginkoopportaal streeft VECOZO naar uniformiteit binnen de zorginkoop en administratieve lastenverlichting voor de betrokken zorgpartijen.

Wanneer uw overeenkomst gereed staat, ontvangt u een notificatie e-mail van VECOZO. Op het Zorginkoopportaal van VECOZO vindt u het Individueel Deel en de bijbehorende tariefbijlage terug.

Op het Individueel Deel staat een pincode. Met deze pincode kunt u de betreffende onderstaande zorgovereenkomst openen. Het Individueel Deel ondertekent u via de digitale procedure. 

Stilzwijgende verlenging

De stilzwijgende verlenging is van toepassing op de volgende overeenkomsten; tenzij andere afspraken gemaakt zijn.

Pro- en orthesen
031 Oogprothesen
087 Sta orthesen
092 Gelaatsprothesen
163 Prothesen
164 Orthesen

Voet/schoen
014 Orthopedische schoenen
032 Verband- en allergeenvrije schoenen

Inrichtingselementen
071 Aangepaste tafels
072 Aangepaste stoelen kinderen
073 Anti-decubitusmateriaal
096 Centrale depothouder kindervoorzieningen

Verbruiksartikelen
022 Trachea en stemprothesen

Ademhaling
078 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk
081 Vernevelapparatuur
082 Slijmuitzuigapparatuur

Medische apparatuur
050 Infuuspompen
052 Uitwendige elektrostimulators

Ader- en/of lymfeondersteuning
045 Compressie apparatuur

Zien
020 Gezichtshulpmiddelen
047 Beeldschermloepen

Horen
053 Soloapparatuur
067 Wek- en waarschuwingsinstallaties
119 Softband

Voeding
113 Dieetpreparaten

Mobiliteit
040 Kinderloophulpmiddelen
079 Eenvoudige loophulpmiddelen voor slechtzienden
084 Blindengeleidehonden
085 Hulphonden
086 Robotmanipulator en eetapparaten

Communicatiehulpmiddelen
063 Daisy-apparatuur
065 Hulpmiddel voor telefonie
094 Persoonlijke alarmeringssystemen
161 In- en uitvoerapparatuur en computerprogrammatuur
162 Communicatieapparatuur bij motorische en mentale stoornissen

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact