Contractering hulpmiddelen

Contractering hulpmiddelen 2018

Het Algemeen Deel (deel II) van de Overeenkomst Hulpmiddelen 2018 is voor alle hulpmiddelen gelijk.

Vanaf dit jaar worden de overeenkomsten, uitgezonderd gehoorhulpmiddelen en orthesen, alléén nog digitaal via het Zorginkoopportaal van VECOZO aangeboden.

Wanneer uw overeenkomst gereed staat, ontvangt u een notificatie e-mail van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Op het Zorginkoopportaal van VECOZO vindt u het Individueel Deel en de bijbehorende tariefbijlage terug. Op het Individueel Deel staat een pincode. Met deze pincode kunt u het specifiek deel en de overige bijlagen van de betreffende zorgovereenkomst openen. Het Individueel Deel ondertekent u via de digitale procedure. De zorgovereenkomsten zijn te raadplegen zodra u het contractaanbod hebt ontvangen.

Digitale contractering hulpmiddelen 2018

Hier vindt u meer informatie over digitaal contracteren 2018.

Contractering hulpmiddelen 2017 en 2016

Meer informatie over contractering hulpmiddelen 2017 en contractering hulpmiddelen 2016.

Stilzwijgende verlenging 2018

De stilzwijgende verlenging is van toepassing op de volgende overeenkomsten; tenzij andere afspraken gemaakt zijn.

Pro- en orthesen
163 Prothesen
166 Zit- en ligorthesen
Overige pro- en orthesen
043 Haarwerken en pruiken

Communicatiehulpmiddelen
059 Schrijfmachines en rekenmachines
062 Bladomslagapparatuur
064 Voorleesapparatuur en memoapparatuur
068 Persoonlijke alarmeringssystemen
069 Tactiele leesapparatuur met toebehoren

Inrichtingselementen
076 Aangepaste stoelen
096 Centrale depothouder kindervoorzieningen
120 Kortdurende uitleen

Mobiliteit
039 Niet-eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit 
040 Kinderloophulpmiddelen
041 Trippelstoelen
084 Blindengeleidehonden
085 Hulphonden
086 Robotmanipulator en eetapparaten

Verbruiksartikelen
115 Diabetesmateriaal
118  Verbruiksartikelen
123 Incontinentiematerialen
124 Incontinentiematerialen

Voeding
098 Sondevoeding
113  Drinkvoeding 

Ademhaling
049 OSAS-apparatuur 
078 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk
082 Slijmuitzuigapparatuur
101 MRA-beugels

Medische apparatuur
036 Insulinepompen
050 Infuuspompen

Uitwendige elektrostimulators
052 Uitwendige elektrostimulators

Horen
053 Soloapparatuur         
119 Softband

Ader- en/of lymfeondersteuning
045 Lymfoedeem compressie apparatuur

Zien
046 Bijzondere optische hulpmiddelen

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact