Digitaal contracteren 2018

Vanaf 2018 wordt het merendeel van onze overeenkomsten alléén nog digitaal via het Zorginkoopportaal van VECOZO aangeboden. Dit gebeurt via een beveiligde internetomgeving.

Wanneer uw overeenkomst gereed staat, ontvangt u een notificatie e-mail van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Op het Zorginkoopportaal van VECOZO vindt u het Individueel Deel en de bijbehorende tariefbijlage terug. Op het Individueel Deel staat een pincode. Met deze pincode kunt u het specifiek deel en de overige bijlagen van de betreffende zorgovereenkomst openen. Het Individueel Deel ondertekent u via de digitale procedure. De zorgovereenkomsten zijn te raadplegen zodra u het contractaanbod hebt ontvangen.

Zorginkoopportaal

Het Zorginkoopportaal biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars uitgebreide digitale ondersteuning bij de totstandkoming van contractafspraken; vanaf de aanvraag voor een contract tot de digitale ondertekening. Met het Zorginkoopportaal streeft VECOZO naar uniformiteit binnen de zorginkoop en administratieve lastenverlichting voor de betrokken zorgpartijen.

Autorisatie Zorginkoopportaal

Voor toegang tot het Zorginkoopportaal van VECOZO hebt u een geldig persoonlijk certificaat nodig dat voorzien is van de juiste autorisatie. Op de website van VECOZO vindt u alle informatie hierover. U vindt op deze pagina ook de actuele doorlooptijden van aanvragen voor het Zorginkoopportaal. Deze tijden kunnen tijdens piekperiodes oplopen. Houd hiermee rekening en dien uw aanvragen op tijd in.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact