Declareren met overeenkomst

Als u een overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf hebt afgesloten voor het leveren van bepaalde hulpmiddelen(zorg), dan moet u de leveringen via VECOZO declareren. Via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) van VECOZO dient u uw declaraties in. Deze worden versleuteld via Internet naar het CZ zorgverzekeringsbedrijf gestuurd. Het grote voordeel van het elektronisch declareren via VECOZO is dat alle declaraties in één keer en op dezelfde manier kunnen worden ingediend.

Aan de diensten van VECOZO zijn voor zorgaanbieders geen kosten verbonden. Vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland zijn aangesloten bij VECOZO en dragen gezamenlijk de kosten.

Landelijke standaard

Voor een uniforme aanlevering van elektronische declaraties is een landelijke standaard (layout) vastgesteld door Vektis. Telkens als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt deze standaard aangepast en komt de oude standaard na verloop van tijd te vervallen. U kunt uitsluitend declareren volgens de standaard LH307. Retourinformatie ontvangt u via de landelijke standaard LH308.

Wijziging via Vektis

U moet rechtstreeks met Vektis contact opnemen, als het gaat om:

  • Aanvragen van een nieuwe AGB-code
  • Wijzigen van uw (persoons)gegevens
  • Opvragen van zorgaanbiedersgegevens

Hiervoor kunt u terecht op www.agbcode.nl.

BSN

Het BSN is opgenomen in de COV-check van VECOZO. Tevens is het BSN in iedere declaratiestandaard van Vektis opgenomen.

Wijzigingen doorgeven aan CZ

Wijzigingen in het rekeningnummer (IBAN), het organisatieadres of het openen van een nevenvestiging moeten ook nog apart aan het CZ zorgverzekeringsbedrijf doorgegeven worden. Voor wijzigingen in het rekeningnummer geldt dat deze altijd schriftelijk moeten worden aangeleverd voorzien van een handtekening.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Maak voor het downloaden gebruik van de instructie 'raadplegen retourinformatie'.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact