Het verhaal achter het inkoopbeleid hulpmiddelen

Interview: Dion van Bommel, manager Hulpmiddelen CZ

‘Alles voor betere zorg.’ Dat is niet alleen wat de overheid van ons vraagt, maar ook waar alle medewerkers van CZ zich dagelijks voor inzetten. Bijvoorbeeld door inkoop van goede en betaalbare zorg. Manager Hulpmiddelen, Dion van Bommel, licht het verhaal achter het inkoopbeleid voor hulpmiddelen toe.

Dit interview vond plaats op 31 augustus 2015

Manager Hulpmiddelen

Waarom een inkoopbeleid voor hulpmiddelen?

“We vinden dat goede zorg voor onze klanten bereikbaar en toegankelijk moet zijn. Hierin nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij letten we op de kosten van zorg, zodat goede zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft. De zorgkosten stijgen sinds begin jaren ’70 elk jaar weer opnieuw. De vergrijzing speelt daarbij natuurlijk een rol en mensen worden daarnaast steeds ouder.”

Wie zijn er betrokken bij het maken van het beleid?

“Dat zijn op de eerste plaats diverse deskundigen binnen CZ, waaronder onze medisch adviseurs. Maar beleid maak je als organisatie niet in je ivoren toren. We gaan in gesprek met leveranciers, patiëntenorganisaties en brancheverenigingen. En natuurlijk ook met zorgverleners. Hun patiënt kan immers onze verzekerde zijn.”

Wat houdt het inkoopbeleid hulpmiddelen precies in?

“We zoeken naar leveranciers van hulpmiddelen die kwaliteit kunnen leveren voor een betaalbaar bedrag. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpmiddelen als zuurstofapparatuur, incontinentie- en stomamateriaal. Met deze leveranciers hebben we nu voor 2016 opnieuw goede afspraken gemaakt en contracten afgesloten.

Welke afspraken maakt CZ met die leveranciers?

“Die afspraken gaan over de kwaliteit van de hulpmiddelen én over de service van de leverancier. We verwachten van leveranciers dat ze deskundigen in huis hebben voor hulp en begeleiding. Maar ook dat ze heel goed bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor spoedbestellingen. Naast kwaliteit letten we op de prijs. Door groot in te kopen en dit rechtstreeks bij de leverancier te doen, kunnen we de zorgkosten behoorlijk drukken. Zo houden we samen de zorg betaalbaar.”

Het beleid levert wel wat kritiek op

“Dat klopt en dat begrijpen we ook. Het is een ingrijpende wijziging voor leveranciers én gebruikers van hulpmiddelen. En ook voor doorverwijzers en verpleegkundigen betekent het verandering. Zij moeten voor elke individuele patiënt weten met welke partijen een zorgverzekeraar contracten heeft afgesloten. Maar we zien ook dat het niet anders kan. Als we de zorg betaalbaar willen houden, vraagt dat om dergelijke keuzes.”

Een van de kritiekpunten is dat wij keuzevrijheid afnemen, hoe zie jij dit?

“Ik kan me voorstellen dat mensen dat zo ervaren. Ze kunnen bij minder leveranciers terecht dan ze gewend waren. Daar staat tegenover dat we met deze leveranciers afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en service en daarmee de kosten aanmerkelijk hebben verlaagd.

Iedere klant krijgt de hulpmiddelen die nodig zijn. Daar hoeven ze geen zorgen over te hebben. Overigens zorgen we er wel voor dat er altijd keuze is uit een paar leveranciers. Wil iemand echt zelf een leverancier of zorgverlener kiezen? Dan kan dat met onze Zorgkeuzepolis. Hiervoor betaal je dan maandelijks wel een hogere premie.”

Je zegt dat iedereen de hulpmiddelen krijgt die nodig zijn. Kan je dat toelichten?

“Bij de selectie van onze leveranciers letten we erop dat zij hulpmiddelen kunnen leveren die functioneel even goed zijn. Alleen staat er dan soms een andere of zelfs geen merknaam op. Aan de hand van ervaringsgegevens weten we dat ongeveer 80% van de gebruikers van een bepaald hulpmiddel op basis van de functionele behoefte geholpen is met hetzelfde product. En die middelen kun je dan grootschalig inkopen. Voor de mensen die echt hulpmiddelen op maat nodig hebben, zorgen we dat die maatwerkoplossing er ook komt. Die mensen hoeven zich echt geen zorgen te maken.”

Wat doet CZ voor klanten die overstappen naar een andere leverancier?

“Het afgelopen jaar merkten we dat klanten behoefte hadden aan begeleiding bij de overstap naar een andere leverancier. Dat pakken we nu heel goed op. We sturen de verzekerden om wie het gaat een brief met tekst en uitleg. Daarna kunnen zij hun keuze voor een leverancier doorgeven aan CZ. Wij zorgen er dan voor dat de leverancier contact met hen opneemt. Ook hebben we een speciaal telefoonteam ingericht dat klaar zit om antwoorden te geven en hulp te bieden.“

En hoe zit het met de begeleiding bij het gebruik van de hulpmiddelen?

“Dat is een terecht punt van aandacht. Groot inkopen mag niet betekenen dat gebruikers een nummer worden. Er moet ruimte blijven voor persoonlijke begeleiding. Een stomadrager bijvoorbeeld, krijgt nog steeds gewoon begeleiding van de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis, of wijkverpleegkundige als dat nodig is. En wij zijn ook actief op zoek naar een goede samenwerking met die verpleegkundigen. We hebben hierin elkaar nodig.

Daarnaast verwachten we, zoals gezegd, van de leveranciers dat ze optimale begeleiding kunnen bieden in de vorm van informatie of een instructie en het oplossen van problemen bij het gebruik van de hulpmiddelen.”

Wat zou je als laatste nog willen zeggen tegen klanten, zorgverleners en verwijzers?

“Laat het ons weten als u ergens tegenaan loopt. Want alleen met die ervaringen kunnen we ons inkoopbeleid en de begeleiding verder verbeteren. En voor elke verzekerde hebben we aandacht om een passende oplossing te vinden.”