Wondzorg en de rol van hulpmiddelenleveranciers

CZ streeft naar goede wondzorg, met wonden die sneller sluiten en minder complicaties geven. Ook hulpmiddelenleveranciers spelen daarbij een belangrijke rol.

Wat de rol van de hulpmiddelenleverancier?

De hulpmiddelenleverancier levert de juiste wondverbandmiddelen op het juiste moment. U doet dit in samenspraak met de regionale wondregisseur.

CZ contracteert met ingang van 2018 alleen nog landelijke leveranciers. De wijkverpleging krijgt hierdoor een centralere rol (regie) in de wondbehandeling, zodat er een meer doelmatige inzet van de zorg en wondverbandmiddelen komt: minder verspilling en betere afstemming van protocollen en producten in de keten. Met als doel: uiteindelijk het sneller sluiten van de wonden.

Dit vinden we daarbij belangrijk:

  • U ondersteunt zorgprofessionals, zodat zij de juiste zorg kunnen leveren. 
  • U zorgt er (via uw ICT-systeem) voor dat wijzigingen in het individuele wondbeleid juist worden toegepast.  
  • We vragen u kleinere leveringen te doen om verspilling tegen te gaan. Als u een grote levering doet en het materiaal blijkt niet te werken, blijven patiënten hier onnodig mee zitten. 
  • We vragen u om samen met wondzorgbehandelaren te kijken of u tot een klein, maar dekkend assortiment aan wondzorgmaterialen kunt komen. Dit is overzichtelijker en de materialen kunnen doelmatiger worden ingezet.

Wij zijn van mening dat uw inzet samen met die van de wondregisseur leidt tot een efficiënter en effectievere gebruik van wondverbandmiddelen.


Wat is de rol van de andere behandelaars?

Om de integrale wondzorgketen goed te laten functioneren, willen we dat zorgaanbieders hun rol en verantwoordelijkheden in de keten beter oppakken. Dit zijn de behandelaars in de wondzorgketen:

wijkverpleging, huisartsenzorg, hulpmiddelen en medisch specialistische zorg

Kijk wat ieders rol is in de wondzorgketen

Waarom kan wondzorg beter?

Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 350.000 wondzorgpatiënten. Zij worden vaak dagelijks, soms zelfs meerdere keren per dag behandeld. In de praktijk zien we helaas dat wonden vaak nog niet goed genezen. Bijvoorbeeld doordat zorgaanbieders onderling te weinig met elkaar communiceren. Of doordat het kennisniveau bij zorgaanbieders niet altijd toereikend is. De wondbehandeling is daardoor vaak versnipperd en inefficiënt.

Hoe kan wondzorg beter?

Het verhogen van kennis en het verbeteren van de communicatie tussen zorgaanbieders zijn de eerste stappen naar betere wondzorg. Ons uiteindelijke doel is een integrale wondzorgketen. Maar dat kunnen we niet alleen.

Daarom bundelen we onze kennis en expertise met die van onze partners in het veld.

Pilots als proef op de som

In 6 pilots hebben we zorgprofessionals bij elkaar gebracht en oplossingen gefaciliteerd die bijdragen aan betere wondzorg in de hele keten. De resultaten zijn veelbelovend. Er wordt sneller doorverwezen naar de juiste behandelaar, waardoor de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Én wonden ook daadwerkelijk sneller dichtgaan.

Wat doet CZ voor betere wondzorg?

  • We gaan de discussie aan met partijen in het veld over nieuwe ontwikkelingen zoals ketenzorg en stepped care. Waar wondzorg onderwerp van gesprek is, praten wij mee.  
  • We nodigen zorgprofessionals uit om nieuwe ideeën en initiatieven met ons te delen. Zelf delen we proactief onze kennis met alle betrokken partijen.  
  • We brengen zorgprofessionals bij elkaar en faciliteren oplossingen die bijdragen aan verbetering van wondzorg in de keten.  

2020: Goede wondzorg voor iederéén

CZ wil de kennis en kunde uit de pilotregio’s bundelen met de kennis en expertise van zorgaanbieders in het veld. Deze informatie willen we delen met patiënten en zorgaanbieders, om richting 2020 in heel Nederland bewezen effectieve wondzorg te realiseren. Zorg met de beste uitkomsten en geleverd op een doelmatige manier.

Om daar te komen, zetten we voor 2018 de eerste stappen in de inkoop van zorg. Wat dit voor de verschillende zorgaanbieders betekent, hebben we opgenomen in het zorginkoopbeleid van de specifieke sector:

wijkverpleging, huisartsenzorg, hulpmiddelen en medisch specialistische zorg.