Declareren Geriatrische revalidatiezorg

Voor gecontracteerde zorgaanbieders

Hoe declareren?

Stuur uw declaraties rechtstreeks aan CZ groep via VECOZO. Zorg dat deze kloppen met het Extern Integratie Model (EIM) versie 9.0. Ook moeten declaraties voldoen aan de NZa-regels.

Wilt u als niet-gecontracteerde aanbieder zorg declareren? Bekijk hoe dit werkt.

Wanneer declareren?

U declareert één keer per maand (tenzij anders overeengekomen). De openingsdatum van het DBC-zorgproduct bepaalt bij welke verzekeraar u moet declareren.

Dien uw declaraties uiterlijk 12 maanden na beëindiging van het DBC-traject in. Declaraties die later worden ingediend vergoeden wij niet meer, tenzij sprake is van overmacht.

Retourinformatie

Hebt u uw declaratie via VECOZO ingediend? Dan ontvangt u na verwerking van de declaratie een afrekenspecificatie. Deze retourinformatie is ook beschikbaar via VECOZO. Gebruik de instructie Raadplegen retourinformatie om stap voor stap uw gegevens te downloaden.

Betaling

Declaraties die via VECOZO zijn ingediend, worden uiterlijk binnen 30 dagen betaald. Afhankelijk van de verwerkingstijd van de bank kan het nog enkele dagen duren voor de vergoeding is overgeboekt.

Formulier realisatie geriatrische revalidatiezorg

CZ ontvangt graag inzage in uw realisatie op geriatrische revalidatiezorg. Wij verzoeken u om het formulier per kwartaal aan te leveren per e-mail via monitorgrz@cz.nl.

Vragen?

Afdeling Declaratieverwerking

(013) 594 98 97
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:30 uur

Stuur uw vraag via e-mail

Hebt u vragen? We helpen u graag.

E-mail ons