Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg die gericht is op herstel na een plotselinge achteruitgang in functioneren. En het helpt mensen om langer thuis te blijven wonen.

In het zorginkoopbeleid lichten we onze visie op geriatrische revalidatiezorg toe en bespreken we de uitgangspunten bij de inkoop van deze zorgsoort.

Hoe krijg ik een overeenkomst?

Om een overeenkomst te kunnen sluiten, hebt u een persoonlijk VECOZO-certificaat nodig. U kunt dit certificaat online aanvragen.

  • Hebt u al een contract met CZ groep? En voldoet u ook dit jaar aan de voorwaarden uit het zorginkoopbeleid? Dan komt u in het nieuwe inkoopjaar in aanmerking voor een overeenkomst. Over het omzetplafond wordt per jaar onderhandeld in de onderhandelingsmodule van VECOZO.
  • Hebt u nog geen contract met CZ groep? Geef dan door dat u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst. Dien daarvoor een offerte in via de onderhandelingsmodule van VECOZO.

Uitnodiging bijeenkomst cliëntenraden

CZ organiseert – in navolging op de regiobijeenkomst voor zorgaanbieders – dit jaar ook een regiobijeenkomst voor cliëntenraden. Dit op verzoek van vele cliëntenraden die zoeken naar manieren om een betere bijdrage te kunnen leveren aan de zorgorganisatie waar zij bij betrokken zijn. In de bijgevoegde uitnodiging staat hoe u zich kunt aanmelden voor deze bijeenkomst.

Bekijk de uitnodiging

Vragen?

Relatiebeheer Zorgverleners

(0113) 27 49 99
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:30 uur

Stuur uw vraag via e-mail

Hebt u vragen? We helpen u graag.

E-mail ons