Selectieve inkoop

CZ groep zet in 2017 het selectieve zorginkoopbeleid van afgelopen jaren voort. We kopen in 2017 de zorg voor borstkanker, bariatrie, infectieprothesiologie, schisis en Mohs' chirurgie selectief in.

Hoe krijg ik een overeenkomst?

  • Hebt u al een overeenkomst met CZ groep? Dan ontvangt u van ons begin 2017 een e-mail met informatie over de procedure om in aanmerking te komen voor een contract voor 2018.
  • Hebt u nog geen overeenkomst? Dan kunt u deelnemen aan de contracteringsprocedure. Stuur hiervoor een e-mail naar Relatiebeheer Zorgverleners.

Het selectieve inkooptraject 2017 is afgerond

In het voorjaar van 2017 start het selectieve inkooptraject voor 2018. In 2017 gecontracteerde zorgverleners ontvangen begin 2018 meer informatie over de procedure en bijbehorende planning.

Hoe toetst CZ groep de kwaliteitseisen?

Voor de selectieve inkoop van medisch specialistische zorg gelden specifieke inkoopvoorwaarden. Deze lichten we toe in het zorginkoopbeleid en in de verschillende verantwoordingsdocumenten. Hierin vindt u ook informatie over de kwaliteitsnormen van CZ groep en de manier waarop we zorgaanbieders categoriseren.

Voldoet u niet aan de gestelde inkoopvoorwaarden? Dan krijgt u geen overeenkomst.

Vragen?

Relatiebeheer Zorgverleners

(0113) 27 49 99
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:30 uur

Stuur uw vraag via e-mail

Hebt u vragen? We helpen u graag.

E-mail ons