Mondzorg

Contact

Hebt u een vraag over declaraties, overeenkomsten of iets anders? Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Op de hoogte blijven?

Ontvang elk kwartaal het laatste nieuws in uw mailbox.

Aanmelden

Actueel

Wettelijke wijzigingen 2017

Januari 2017 - Graag informeren wij u over een aantal belangrijke wettelijke wijzigingen die gelden vanaf 1 januari 2017:
 1. Eigen bijdrage bij klikgebit
  De eigen bijdragen voor verzekerden zijn in een aantal situaties gewijzigd:
  • Bij mesostructuur en een klikgebit wordt de eigen bijdrage 10% voor de onderkaak en 8% voor de bovenkaak. Dit was in 2016 €125,- per kaak.
  • Uitzondering hierop is de prestatie J50. De eigen bijdrage daarop wordt 17%.
  • Alle reparaties/rebasings (nazorg) op de J-prestaties én reparaties/rebasings en tissue-conditioning (nazorg) op de P-prestaties kennen een eigen bijdrage van 10%
 2. Fronttandvervanging
  Een andere belangrijke wettelijke wijziging is dat de leeftijdsgrens voor fronttandvervanging vanuit de basisverzekering is verlegd van 18 jaar naar 22 jaar. Het ontbreken of verlies van de te vervangen tand moet voor het 18e jaar hebben plaatsgevonden, maar behandeling mag later plaatsvinden in verband met volgroeiing van de kaak. Deze kosten worden vergoed uit de Basisverzekering. Vanaf 18 jaar geldt wel het eigen risico.

Meer informatie over de codes? Bekijk ook onze Downloads 2017.

CZ verhoogt kwaliteit en doelmatigheid rondom zorg klikgebit

Januari 2017 - CZ stuurt op kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing bij overkappingsprothese op implantaten

CZ voert sinds enkele jaren een beleid gericht op kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing voor het zorgtraject rondom de behandeling bij een overkappingsprothese op implantaten, ook bekend als klikgebit. Hiermee reageert CZ op de vertienvoudiging van de kosten van deze zorgtrajecten in het afgelopen decennium. Het belangrijkste onderdeel van dit beleid is dat elke patiënt een gecontracteerde, bekwame en gespecialiseerde zorgverlener heeft die het volledige zorgtraject, in overleg met die patiënt, beheert.

De gespecialiseerde zorgverleners zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit én de kosten van het zorgtraject van een patiënt, ook als andere tandartsen of tandprothetici een deel ervan uitvoeren. Ze voldoen aan de eisen van bevoegdheid en bekwaamheid die CZ samen met het werkveld en wetenschap heeft opgesteld, en volgen richtlijnen en gedragsregels. Hierdoor verwacht CZ bijvoorbeeld dat de indicatiestelling zuiverder wordt en er minder herbehandelingen nodig zijn. Dit komt zowel de kwaliteit van zorg als kostenbeheersing ten goede, omdat (pijn)klachten zullen afnemen en behandeltrajecten korter worden. Ook stimuleert het zinnig en zuinig gebruik van materiaal¬≠ en techniek. Daarnaast verbetert het nieuwe beleid de afstemming tussen de verschillende zorgaanbieders.

Per 2017 landelijk netwerk van gecontracteerde eindverantwoordelijken

Mondzorg wordt voornamelijk uit de aanvullende verzekering vergoed en heeft een historie van een lage contracteergraad. Om het beleid voor overkappingsprothese op implantaten een succes te maken is een landelijk dekkend netwerk van gecontracteerde eindverantwoordelijken echter nodig. Alleen zo kan CZ al haar verzekerden, in het hele land, dezelfde goede kwaliteit zorg garanderen. Dit landelijk dekkend netwerk van eindverantwoordelijke zorgverleners is per 2017 gerealiseerd. Praktisch overal kunnen verzekerden binnen 30 minuten reistijd een bekwame en gespecialiseerde zorgverlener voor deze zorg bereiken, en op de meeste plaatsen zelfs binnen 20 minuten. Deze eindverantwoordelijken werken samen met tandartsen en tandprothetici die onder hun regie een deel van het zorgtraject uitvoeren, en die vaak nog dichter bij de patiënt gevestigd zijn.

CZ faciliteert zorgverleners met digitaal registratiesysteem

Om zorgverleners te faciliteren in hun onderlinge samenwerking heeft CZ een digitaal registratiesysteem laten ontwikkelen. In dit systeem, gebouwd in nauwe samenwerking met zorgverleners, wordt alle informatie die relevant is voor het behandeltraject op één plaats geborgd. Alle zorgaanbieders die deel uitmaken van de behandeling vullen hun bevindingen in het systeem. Zo heeft de eindverantwoordelijke zorgverlener altijd een actueel overzicht van de totale behandeling en de afzonderlijke fasen in het traject. Ook de overige betrokken zorgverleners hebben met dit systeem altijd inzicht in het dossier van de patiënt en zijn totale behandeltraject. Dit draagt bij aan een goede onderlinge afstemming en komt ten goede aan de kwaliteit van de zorg voor onze verzekerden. Het systeem is niet door CZ in te zien en persoonsgegevens worden volgens de hoogste standaard beschermd. 

CZ past in 2017 geen restitutie toe bij gebitsprotheses en implantaten

Januari 2017 - We ontvangen momenteel veel vragen over het al dan niet toepassen van restitutietarieven bij het maken en plaatsen van protheses door niet gecontracteerde tandprothetici. CZ past in 2017 geen restitutie toe. Dit is ook niet aan de orde geweest.

De vraag komt regelmatig ter sprake, omdat collega zorgverzekeraar VGZ wel restitutie toepast. Afhankelijk van de basisverzekering krijgt een VGZ-verzekerde die naar een niet gecontracteerde tandprotheticus gaat mogelijk slechts een deel vergoed van de gecontracteerde tarieven (naast de eigen bijdrage en het eigen risico).

Tandarts aanmelden voor Gewoon Gaaf

Januari 2017 - De afgelopen weken zijn we op bezoek geweest bij tandartspraktijken die volgens de ‘Gewoon Gaaf’-methode werken. CZ stimuleert de werkwijze van Gewoon Gaaf en zoekt hierbij de samenwerking met tandartsen en mondhygiënisten. Inmiddels werken we met 20 praktijken samen om te zorgen dat preventie gaat lonen. De komende tijd zullen nog meer praktijken bezocht worden.

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind zien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Hij begeleidt het kind, zodat deze een gaaf gebit heeft en houdt. CZ ziet de meerwaarde hiervan en is momenteel de enige zorgverzekeraar die op dit gebied de samenwerking zoekt met praktijken. We willen praktijken helpen deze methode uit te zetten. We komen praktijken tegemoet op het gebied van preventieve verrichtingen.

Werkt u volgens de Gewoon Gaaf-methode en/of bent u geïnteresseerd? Mail ons

Wat is de werkwijze bij een akkoordverklaringsaanvraag voor mondzorg?

Als voor de behandeling een akkoordverklaring van CZ nodig is, stuurt u een aanvraagformulier op waarop naast de gegevens van de verzekerde, de medische indicatie, het behandelplan en een begroting van de kosten uiteengezet worden. Afhankelijk van de aanvraag moeten ook röntgenfoto's en gebitsmodellen toegevoegd te worden. Het CZ zorgverzekeringsbedrijf bepaalt vervolgens √≥f, en zo ja, of de verzekerde voor het gevraagde in aanmerking komt en registreert dit in een akkoordverklaring.