Mondzorg

Zorginkoopbeleid 2017

Zorginkoopbeleid 2016

Ontdek wat een overeenkomst met CZ voor u betekent. Bekijk het zorginkoopbeleid 2016 of kies uw vakgebied.

Contractering overkappingsprothese op implantaten

Hoe komt u in aanmerking voor een overeenkomst overkappingsprothese op implantaten?

Zo werkt een akkoordverklaring

Er zijn akkoordverklaringen voor bijzondere tandheelkunde, implantaten en kaakchirurgie. Wat staat daarop vermeld? Controleer het met de checklist.

Zo declareert u

Hoe kunnen u en uw klanten mondzorg declareren bij CZ? Waar vindt u de tarieven voor mondzorg? En welke voorwaarden gelden voor declaraties?

Download de algemene overeenkomst

Wilt u ook het algemene deel van uw overeenkomst met CZ lezen? Die krijgt u niet persoonlijk, maar kunt u wel downloaden. Alle downloads vindt u hier.