Overeenkomst en beleid bijzondere tandheelkunde 2017/2016

Tariefbeschikking

De vigerende Beleidsregel Bijzondere Tandheelkunde van de NZa is van toepassing op de CBT’s met een eigen, individueel stoeluurtarief. Voor deze CBT’s is de systematiek van voor- en nacalculatie van toepassing. Het stoeluurtarief voor bijzondere tandheelkunde wordt in een individuele tariefbeschikking door de NZa vastgesteld. Het representatiemodel geldt ook voor deze CBT’s. Declaratie door deze CBT’s vindt plaats met prestatiecode X731.

Daarnaast is er een groep CBT’s zonder eigen, individueel stoeluurtarief, maar met het zogenoemde neventarief van de NZa. De NZa heeft besloten om hier een nieuw maximumtarief voor in te stellen. Ook verandert de prestatiecode. De te gebruiken prestatiecode is X831. Mocht u meer willen weten over dit neventarief en de prestatiecode, dan kunt u zich tot de NZa wenden.


Voor beide groepen CBT’s vindt het daadwerkelijke vaststellen van het stoeluurtarief plaats. Ofwel door twee representerende zorgverzekeraars samen met het CBT bij een individueel stoeluurtarief, ofwel door CZ bij het neventarief. Het Individueel Deel van de overeenkomst bevat daarom géén stoeluurtarief, maar een verwijzing naar de meest recente individuele tariefbeschikking óf naar het neventarief. Gedurende 2016/2017 stellen we gezamenlijk met de NZa het stoeluurtarief vast. 

Aanleveren relevante stukken

Als uw CBT één van de door ons gerepresenteerde CBT’s is, verzoeken wij u hierbij om de relevante stukken zo spoedig mogelijk aan CZ te leveren. In de beleidsregel staat welke stukken u moet aanleveren. Deze kunt u per post of e-mail naar ons sturen. Het adres vindt u onderaan deze pagina onder ‘Vragenlijst’.

De NZa heeft maximumtarieven voor het neventarief vastgesteld voor de CBT’s die niet aan de beleidsregel voldoen. Indien uw CBT niet voldoet aan de voorwaarden van de beleidsregel, maar wel in aanmerking wenst te komen voor een neventarief bijzondere tandheelkunde, dan kan dit verzoek ook bij CZ worden ingediend. Ook hiervoor ontvangen wij graag alle relevante stukken, gelijk aan wat er in de beleidsregel gesteld wordt.

Overeenkomst

CZ beoordeelt, in afstemming met de andere representerende zorgverzekeraar, uw aanvraag voor een individueel stoeluurtarief en toetst deze aan de beleidsregel. Indien CZ akkoord gaat, laten wij u dit weten en vindt de aanvraag bij de NZa plaats. De zorgovereenkomst wordt op voorhand reeds gezonden. Het stoeluurtarief echter wordt later met de representerende zorgverzekeraars overeengekomen en vastgesteld door de NZa. Indien u een CBT bent, dat niet voor een individueel stoeluurtarief in aanmerking komt, beoordeelt alleen CZ uw aanvraag. Het representatiemodel geldt dan niet. Ook hierdoor kunt u de overeenkomst nu al ontvangen en tekenen.

Vragenlijst

Nieuwe centra of instellingen die geen overeenkomst hebben afgesloten met CZ, moeten een vragenlijst invullen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.

Deze vragenlijst kunt u invullen en mailen naar rz.mondzorg@cz.nl. De vragenlijst kunt u ook per post sturen naar:

CZ
Ringbaan West 236
Postbus 5130
5004 EC Tilburg

Vragen

Als u nog specifieke vragen hebt over de Bijzondere Tandheelkunde kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer Zorgverleners. Te bereiken via telefoonnummer (0113) 27 46 60 of per e-mail: rz.mondzorg@cz.nl

Wilt u weten hoe we onze verzekerden informeren over inkoop van mondzorg? Lees de informatie op het consumentendeel van onze site.