Declareren mondzorg

Overzicht declaratiemogelijkheden mondzorg

Als zorgaanbieder hebt u verschillende mogelijkheden om uw facturatie af te handelen. Hieronder vindt u de mogelijkheden en wat deze betekenen voor de afhandeling van uw declaraties.

Declaratie ingestuurd door Patiënt / Verzekerde Servicebureau Zorgaanbieder zonder zorg­overeenkomst Zorgaanbieder met zorg­overeenkomst**
Methode van aanleveren Digitaal of per post Digitale aanlevering Digitale aanlevering Digitale aanlevering
Wij schieten de Eigen Bijdrage van uw patiënt aan u voor Nee Nee Ja* Ja
Wij nemen het debiteuren­risico over Nee Nee Nee Ja
Wij bieden zekerheid over de betaal­termijn Afhankelijk van uw patiënt Afhankelijk van het Servicebureau Binnen 17 werkdagen Binnen 10 werkdagen
Wij maken u prominent zichtbaar in Zorg vinden Nee Nee Nee Ja
Wij bieden u een persoonlijk aanspreek­punt binnen CZ Nee Nee Nee Ja

* Als u geen zorgovereenkomst hebt, maken wij gebruik van een debiteurencheck; hebben wij op basis van ervaringsgegevens het vermoeden dat incasso van de Eigen Bijdrage bij deze verzekerde een probleem zal zijn, dan schieten wij deze niet voor.
** Tandprotheticus, JTV, Implantologie, Anesthesie, Gewoon Gaaf.

Toestemming verzekerden

Het is belangrijk dat u toestemming hebt van uw patiënten om hun nota's rechtstreeks bij CZ te mogen indienen. Vanwege de privacywetgeving is dit noodzakelijk. Wij gaan er vanuit dat wat er rechtstreeks bij ons binnenkomt met toestemming is van de verzekerde. Bekijk voor meer informatie artikel 2 van de betaalvoorwaarden of lees Deel II (Algemeen Deel) van uw overeenkomst.

Voorschieten Eigen Bijdrage

De kosten die voor onze verzekerden niet in aanmerking komen voor vergoeding, noemen wij de Eigen Bijdrage. Als u rechtstreeks bij ons declareert, schieten we deze kosten aan u voor en brengen wij deze zelf in rekening bij onze verzekerden. Als betaling na zes maanden nog steeds is uitgebleven, leggen wij deze vordering bij u terug.

Overname debiteurenrisico

Als u een zorgovereenkomst hebt, nemen wij het debiteurenrisico van u over. Dit betekent dat de voorgeschoten Eigen Bijdrage niet bij u wordt teruggevorderd op het moment de betaling door onze verzekerde/uw patiënt uitblijft.

Betaaltermijn

Op het moment dat u rechtstreeks declareert, bieden we u zekerheid over het maximaal aantal werkdagen waarbinnen wij uw declaratie betaalbaar stellen aan de bank.

Zorg vinden

Via onze website zoeken onze verzekerden naar aanbieders van bepaalde zorg in hun omgeving. Door u hierop zichtbaar te maken, weten toekomstige patiënten gemakkelijk hun weg naar uw praktijk te vinden.

Persoonlijk aanspreekpunt

Voor onze gecontracteerde zorgaanbieders bieden wij een persoonlijk aanspreekpunt waar u terecht kunt met al uw vragen over declaraties, uw overeenkomst, aangevraagde akkoordverklaringen, ons beleid etc.

Elementgebonden prestaties

In de Regeling Mondzorg wordt aangegeven dat bij de declaratie door de zorgaanbieder duidelijk moet worden gemaakt op welk(e) elementnummer(s) (tand of kies) de prestatie betrekking heeft. Dit laatste indien dit specificeerbaar is. De NZa heeft samen met de beroepsorganisaties van aanbieders in de mondzorg en zorgverzekeraars een lijst opgesteld met prestaties waarvan geldt dat het elementnummer te specificeren is.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Maak voor het downloaden gebruik van de instructie 'raadplegen retourinformatie'.