Overeenkomst en beleid mondhygiënisten 2015

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf (met de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA; hierna: CZ) hanteert een open instroombeleid voor vrijgevestigde mondhygiënisten op basis van het contracteerbeleid. Mondhygiënisten kunnen voor het jaar 2015 een zorgovereenkomst afsluiten of rechtstreeks declareren via de betalingsvoorwaarden mondzorg.

Aangepaste prestatie- en tarievenlijst vrijgevestigde mondhygiënist 2015

Door de aanpassing van de NZa in de Tariefbeschikking tandheelkundige zorg (TB/CU-7103-02) inzake de prestaties van het V-hoofdstuk kunt u hier de nieuwe Bijlage 1: prestatie- en tarievenlijst Vrijgevestigde mondhygiënist 2015 nalezen.

Aanbiedingsbrief en zorgovereenkomst 2015

Vrijgevestigde mondhygiënisten die in de afgelopen twee jaar een contractuele relatie hebben met CZ en nieuwe instromers hebben eind september 2014 een aanbiedingsbrief voor een zorgovereenkomst van CZ ontvangen. Als uw praktijkvoering gedurende 2015 start, kunt u contact opnemen met onze relatiebeheerders via de contactgegevens zoals onderaan vermeld. Voor 2015 kiest CZ ervoor om in het kader van duurzaam papiergebruik, het Algemeen Deel van de zorgovereenkomst alleen op de website te publiceren, onder Downloads.

Contracteerbeleid vrijgevestigde mondhygiënisten en tarieven

Op basis van de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2015 van de NZa heeft CZ beoordeeld welke prestaties in de Prestatie- en tarievenlijst bij de zorgovereenkomst zijn opgenomen. Net als in 2014, zijn in deze lijst geen bedragen opgenomen bij de prestaties. De maximale honorariumtarieven van de NZa zijn namelijk van toepassing op de zorgovereenkomst. Op deze pagina onder Downloads kunt u de Prestatie- en tarievenlijst 2015 voor de vrijgevestigde mondhygiënisten nalezen welke prestaties gedeclareerd kunnen worden en welke behandelingen al dan niet op verwijzing van de tandarts dienen te gebeuren.

Voordelen zorgovereenkomst 2015

Een zorgovereenkomst sluiten met CZ biedt administratieve en financiële voordelen. Wij hebben voor u een tabel samengesteld die deze voordelen schematisch weergeeft.

Beleid 2014

Beleid mondhygiënist 2014

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. De gegevens vindt u op de pagina Contact.

Wilt u weten hoe we onze verzekerden informeren over inkoop van mondzorg? Lees de informatie op het consumentendeel van onze site.