Overeenkomst en beleid vrijgevestigd tandarts 2015

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf (met de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA; hierna: CZ) hanteert een open instroombeleid voor vrijgevestigde tandartsen op basis van het contracteerbeleid voor vrijgevestigde tandartsen. Tandartsen kunnen voor het jaar 2015 een zorgovereenkomst afsluiten of rechtstreeks declareren via de betalingsvoorwaarden mondzorg.

Aanbiedingsbrief en zorgovereenkomst 2015

Vrijgevestigde tandartsen die reeds een contractuele relatie hebben met CZ en nieuwe instromers hebben september 2014 een aanbiedingsbrief voor een overeenkomst van CZ ontvangen. Als uw praktijkvoering gedurende 2015 start, kunt u contact opnemen met onze relatiebeheerders via de contactgegevens zoals onderaan vermeld. Voor 2015 kiest CZ ervoor om in het kader van duurzaam papiergebruik, het algemeen deel van de overeenkomst  alleen op de website te publiceren.

Tandartsen die geen aanbiedingsbrief hebben ontvangen kunnen alsnog ervoor kiezen in 2015 een zorgovereenkomst met CZ af te sluiten. Hiervoor kunt u de afdeling Relatiebeheer benaderen via Contact mondzorg .

Uitleg maximering materiaal- en techniekkosten

Naar aanleiding van vragen van zorgaanbieders, willen wij meer uitleg geven over de maximering van materiaal- en techniekkosten in de basiszorg waarvoor een akkoordverklaring nodig is. Deze maximering geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en staat dus geheel los van de zorgovereenkomst. Het al dan niet tekenen van de zorgovereenkomst heeft hiervoor dus geen consequenties. Elk jaar worden de maximale materiaal- en techniekkosten geactualiseerd en gepubliceerd op deze website.

Contracteerbeleid vrijgevestigde tandartsen en tarieven

CZ honoreert de tandartsen in 2015 voor het maximumtarief van de NZa tariefbeschikkingen tandheelkundige zorg en orthodontische zorg. CZ kiest ervoor om in 2015 geen verhoogd maximumtarief toe te passen volgens het max-max model van de NZa. CZ blijft de mogelijkheden onderzoeken om in 2015 of later wel het max-max model te implementeren. Voorwaarde hiervoor is dat er gedegen, breed gedragen kwaliteitsindicatoren zijn.

Voordelen zorgovereenkomst 2015

Een zorgovereenkomst sluiten met CZ biedt administratieve en financiƫle voordelen. Wij hebben voor u een tabel samengesteld die deze voordelen schematisch weergeeft.

Wilt u weten hoe we onze verzekerden informeren over inkoop van mondzorg? Lees de informatie op het consumentendeel van onze site.