Overeenkomst en beleid centrum voor mondzorg 2016

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf (met de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA; hierna: CZ) hanteert een open instroombeleid voor centra voor mondzorg op basis van het contracteerbeleid voor centra voor mondzorg. Centra voor mondzorg moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst, bijvoorbeeld een multidisciplinaire samenstelling.

Centra voor mondzorg kunnen in het jaar 2016 een zorgovereenkomst afsluiten of rechtstreeks declareren via de betalingsvoorwaarden mondzorg.

Aanbiedingsbrief en zorgovereenkomst 2016

Centra voor mondzorg die reeds een contractuele relatie hebben met CZ en nieuwe instromers hebben augustus 2015 een aanbiedingsbrief voor een overeenkomst van CZ ontvangen. Als uw praktijkvoering gedurende 2016 start, kunt u contact opnemen met onze relatiebeheerders via de contactgegevens zoals onderaan vermeld. Voor 2016 kiest CZ ervoor om in het kader van duurzaam papiergebruik, het algemeen deel van de overeenkomst alleen op de website te publiceren.

Centra voor mondzorg die geen aanbiedingsbrief hebben ontvangen kunnen alsnog ervoor kiezen in 2016 een zorgovereenkomst met CZ af te sluiten. Hiervoor kunt u de afdeling Relatiebeheer benaderen via Contact mondzorg.

Uitleg maximering materiaal- en techniekkosten

Naar aanleiding van vragen van zorgaanbieders, willen wij meer uitleg geven over de maximering van materiaal- en techniekkosten in de basiszorg waarvoor een akkoordverklaring nodig is. Deze maximering geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en staat dus geheel los van de zorgovereenkomst. Het al dan niet tekenen van de zorgovereenkomst heeft hiervoor dus geen consequenties. Elk jaar worden de maximale materiaal- en techniekkosten geactualiseerd en gepubliceerd op deze website.

Contracteerbeleid centra voor mondzorg en tarieven

CZ honoreert de centra voor mondzorg in 2016 voor het maximumtarief van de NZa tariefbeschikkingen tandheelkundige zorg en orthodontische zorg. CZ kiest ervoor om in 2016 geen verhoogd maximumtarief toe te passen volgens het max-max model van de NZa. CZ blijft de mogelijkheden onderzoeken om in een later stadium wel het max-max model te implementeren. Voorwaarde hiervoor is dat er gedegen, breed gedragen kwaliteitsindicatoren zijn.

Voordelen zorgovereenkomst 2016

Een zorgovereenkomst sluiten met CZ biedt administratieve en financiële voordelen. Wij hebben voor u een tabel samengesteld die deze voordelen schematisch weergeeft.