Overeenkomst en beleid tandprotheticus 2016

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf (met de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA; hierna: CZ) hanteert een open instroombeleid voor vrijgevestigde tandprothetici op basis van het contracteerbeleid. Tandprothetici kunnen voor het jaar 2016 een zorgovereenkomst afsluiten of rechtstreeks declareren via de betalingsvoorwaarden mondzorg.

Aanbiedingsbrief en zorgovereenkomst 2016

Alle vrijgevestigde tandprothetici hebben in september een aanbiedingsbrief voor een overeenkomst van CZ ontvangen, inclusief het Individueel Deel en de tarievenlijst van de overeenkomst. Als uw praktijkvoering gedurende 2016 start, kunt u contact opnemen met onze relatiebeheerders via de contactgegevens zoals onderaan vermeld. CZ kiest ervoor om in het kader van duurzaam papiergebruik, het Algemeen Deel van de overeenkomst, alleen op de website te publiceren. Hierin zijn de algemene bepalingen van de zorgovereenkomst opgenomen.

Contracteerbeleid vrijgevestigde tandprothetici en tarievenlijst 2016

Op basis van de Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2016 van de NZa heeft CZ beoordeeld welke prestaties wij met u af willen spreken. CZ heeft ook gekeken naar de afspraken van het afgelopen jaar en de wet- en regelgeving inzake bevoegdheden voor de vaststelling van de zorg die door een tandprotheticus geboden kan worden. Hier kunt u de tarievenlijst 2016 voor de vrijgevestigde tandprothetici nalezen. De tarieven zijn, net als voorgaande jaren, gebaseerd op de tarieven zoals vastgesteld door de NZa. CZ heeft een aanbod gedaan met een percentage van 90% van de betreffende honorariumprestaties uit de Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2016. Er kan dus geen hoger bedrag in rekening worden gebracht (zowel bij CZ als bij de verzekerde) dan de bedragen opgenomen in de tarievenlijst 2016.

Voordelen zorgovereenkomst 2016

Een zorgovereenkomst sluiten met CZ biedt administratieve en financiële voordelen. Wij hebben voor u een tabel samengesteld die deze voordelen schematisch weergeeft.

Uitleg maximering materiaal- en techniekkosten

De maximering van materiaal- en techniekkosten geldt voor de basiszorg waarvoor een akkoordverklaring nodig is. Deze maximering geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en staat dus geheel los van de zorgovereenkomst 2016. Het al dan niet tekenen van de zorgovereenkomst heeft hiervoor dus geen consequenties. De daadwerkelijke materiaal- en techniekkosten moeten uiteindelijk gedeclareerd worden, met inachtneming van de maximale bedragen. Onder Downloads onderaan deze pagina vindt u de overzichten met maximale materiaal- en techniekkosten voor implantologie en overige mondzorg.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. De gegevens vindt u op de pagina Contact.

Wilt u weten hoe we onze verzekerden informeren over inkoop van mondzorg? Lees de informatie op het consumentendeel van onze site.