Overeenkomsten reguliere mondzorg vervallen in 2017

CZ ziet voor zowel de zorgaanbieder als CZ zelf geen meerwaarde in algemene overeenkomsten, maar meer in gezamenlijke projecten die meetbare resultaten opleveren en meer zichtbare kwaliteit hebben. Sinds 2017 gaat CZ daarom geen overeenkomst meer aan met tandartsen, centra voor mondzorg, orthodontisten en mondhygiënisten (reguliere mondzorg).

Gezamenlijke projecten

Voorbeelden van beleidsafspraken en projecten die CZ opzet, waarbij we vanuit een gedeelde visie en intensievere samenwerking aangaan met zorgaanbieders van:

Rechtstreeks declareren blijft mogelijk

Het blijft voor zorgaanbieders in de reguliere mondzorg wel mogelijk om rechtstreeks te declareren. Het debiteurenrisico ligt in dat geval bij de declarant. Het niet meer contracteren heeft geen impact op de verwerking van machtigingen. Zie hiervoor ook de betalingsvoorwaarden mondzorg.

Belangrijk hierbij is wel dat verzekerden hiervoor toestemming hebben gegeven om bij CZ te mogen indienen. We beseffen dat hiermee een extra eenmalige administratieve last gemoeid is, maar vanwege de privacywetgeving is dit noodzakelijk. Wij gaan er vanuit dat wat rechtstreeks gedeclareerd wordt met toestemming is van de verzekerde.

Meer weten of ideeën over de samenwerking?

Mail ons
Of bekijk het zorginkoopbeleid