Contractering overkappingsprothese op implantaten

Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst overkappingsprothese op implantaten? Dan moet u aantoonbare ervaring hebben op dit zorggebied en aan de eisen uit het zorginkoopbeleid 2017 voldoen.

Wat moet u weten over het beleid rondom overkappingsprotheses?

CZ stelt per regio één eindverantwoordelijke zorgaanbieder centraal in het zorgtraject. Deze zorgverlener is eindverantwoordelijk voor de behandeling en nazorg van de patiënt.

De eindverantwoordelijke zorgverlener toetst de zorgindicatie van de patiënt en stelt een behandelplan op. Betrokken zorgverleners in de regio werken samen met de eindverantwoordelijke en stemmen de taakverdeling met de eindverantwoordelijke af. De eindverantwoordelijke regelt vervolgens de declaratie.

Hoe vraagt u een overeenkomst aan?

Laat ons telefonisch of via e-mail weten dat u interesse hebt in een contract. U ontvangt van ons een vragenlijst, die u ingevuld terugstuurt. Ook levert u een portfolio aan. Met de vragenlijst en het portfolio toetsen we of u voldoet aan de voorwaarden uit het zorginkoopbeleid.

Hoe beoordelen we uw aanvraag?

De ingevulde vragenlijst wordt intern getoetst en beoordeeld door Zorginkoop Mondzorg, in samenspraak met een adviserend tandarts. Ook een gesprek met de zorgaanbieder kan onderdeel zijn van de procedure om te bepalen of u een overeenkomst aangeboden krijgt.

Geen machtiging nodig

Gecontracteerde zorgaanbieders hebben geen akkoordverklaring nodig. In het Algemeen Deel van de overeenkomst leggen we uit hoe dit werkt.

Digitaal registratiesysteem

Een digitaal registratiesysteem is in ontwikkeling. Dat ondersteunt het gecoördineerde, afgestemde behandeltraject onder leiding van één eindverantwoordelijke zorgaanbieder.

Alleen zorgaanbieders met aantoonbare ervaring voor deze zorg kunnen in dit systeem mutaties aanbrengen. We verwachten dit systeem halverwege het jaar 2016 te gaan gebruiken.