Paramedische zorg

Zorginkoopbeleid

Spiegelinformatie

Hebt u een overeenkomst met ons gesloten voor eerstelijns diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie of oefentherapie? Dan ontvangt u spiegelinformatie op basis van de declaraties die we van u én van andere zorgaanbieders voor dezelfde zorg hebben ontvangen.