Inkoopbeleid diëtetiek

Zorgaanbieders eerstelijns diëtetiek die aan de voorwaarden van ons inkoopbeleid voldoen, komen in aanmerking voor een overeenkomst met CZ.

Onze toelatingseisen

U bent als zorgaanbieder diëtetiek:

  • Een persoon die rechtsgeldig de titel diëtist mag voeren volgens artikel 34 van de Wet BIG en het daarop gebaseerde “Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut”, die voor eigen rekening en risico diëtetiek verleent;
  • een door CZ gecontracteerde ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist of oefentherapeut die voor eigen rekening en risico zorg verleent en één of meerdere diëtisten in loondienst heeft;
  • een instelling met rechtspersoonlijkheid waarbij het aanbieden van eerstelijns diëtetiek zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet de kernactiviteit is;
  • een Wlz, waarbij de AGB-code begint met 30, 45, 46, 47 of 75.

Kwaliteitsregistratie

Alle diëtisten die in de praktijk werkzaam zijn, hebben de status 'kwaliteitsgeregistreerd' in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) , ongeacht het soort dienstverband.

Eisen aan uw praktijk

CZ stelt de volgende eisen aan uw praktijk:

  • De hoofd praktijklocatie is minimaal drie dagdelen per week geopend voor behandeling van onze verzekerden.
  • De dependance/nevenvestiging is minimaal één dagdeel per week geopend voor behandeling van onze verzekerden.

Wij gaan geen overeenkomst met u aan als u alleen of primair patiënten behandelt

  • aan huis of elders
  • via online dieetadvies.

Integrale zorg (ketenzorg)

Wilt u meer weten over de afspraken die CZ met de zorggroepen maakt over integrale zorg? Kijk dan bij de integrale zorgprogramma’s.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact