Spiegelinformatie dieetadvisering

Hebt u een overeenkomst met ons gesloten voor eerstelijns dieetadvisering? Dan ontvangt u elk jaar spiegelinformatie. De basis van de spiegelinformatie zijn de declaraties dieetadvisering die wij van u en alle andere zorgaanbieders dieetadvisering met een overeenkomst via VECOZO hebben ontvangen.

Behandelindex

In de spiegelinformatie vindt u de behandelindex van uw praktijk(en). De behandelindex is het gemiddeld aantal kwartieren dieetadvisering dat in uw praktijk aan onze verzekerden is verleend, vergeleken met het gemiddeld aantal kwartieren dat verleend is aan onze verzekerden bij alle andere zorgaanbieders dieetadvisering die via VECOZO bij ons declareren. De behandelindex wordt gewogen op basis van de volgende kenmerken:

  • leeftijd
  • geslacht

Hoe meer patiënten in een bepaalde patiëntengroep zijn behandeld, hoe zwaarder de behandelindex van die patiëntengroep meetelt in de totale behandelindex van de praktijk. Met de komst van de diagnosecoderingen worden er in de toekomst meer kenmerken aan de behandelindex toegevoegd.

Vragen?

Hebt u nog vragen over de spiegelinformatie? Misschien staat uw vraag al tussen de veelgestelde vragen. Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Dan kunt u deze stellen via inkoopparamedischezorg@cz.nl. Vermeld in uw e-mailbericht duidelijk uw praktijk AGB-code.