Declareren diëtetiek

Voorwaarden voor declareren

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan vindt u in de overeenkomst diëtetiek de voorwaarden voor het declareren. U levert uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg. Hebt u geen overeenkomst met CZ gesloten? Declareer dan volgens de Betaalvoorwaarden declareren zonder zorgovereenkomst.

Wilt u zorg declareren over het voorgaande kalenderjaar? Dan kan dat tot uiterlijk 1 maart van het lopende kalenderjaar.

UZOVI-code

Alle declaraties dient u in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Delta Lloyd en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA.

Verrichtingscodes en tarieven

Hier vindt u de Verrichtingscodes diëtetiek. In de beleidsregel 'extramurale dieetadvisering' van de NZa kunt u de voorwaarden teruglezen waar aan moet worden voldaan als u de diëtetiek bij ons in rekening wilt brengen.

Diëtetiek als onderdeel van Ketenzorg

Als de diëtetiek onderdeel is van Ketenzorg en sprake is van een integraal tarief, dan declareert u de geleverde diëtetiek bij de desbetreffende zorggroep.
Is geen sprake van een integraal tarief, maar van een zogenaamd koptarief, dan zijn de prestaties, codes en tarieven van toepassing. Alleen als u een overeenkomst met CZ hebt gesloten voor eerstelijns diëtetiek, kunt u deze zorg bij ons declareren.

Is sprake van ketenzorg en behandelt u een nevenaandoening en/ of een aandoening die voortvloeit uit de primaire aandoening waarvoor ketenzorg geldt, dan maakt deze zorg onderdeel uit van de ketenzorg.
Verrichtingscodes en tarieven diëtetiek als onderdeel van ketenzorg.
Het is niet toegestaan deze zorg apart als eerstelijns diëtetiek bij CZ of bij de verzekerde in rekening te brengen.

Ei-standaard: vullen rubriek 422 zorgverlener/ uitvoerder

Hier vindt u een instructie voor het vullen van rubriek 422: zorgverlener/ uitvoerder.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Maak voor het downloaden gebruik van de instructie 'raadplegen retourinformatie'.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact