Aanvraag structureel behandelen op school

Om structureel ergotherapeutische behandelingen op school te gaan verrichten, moet u aan bepaalde eisen voldoen.

U dient hiervoor van ons een akkoord te hebben. Het moet dan om een volledige praktijklocatie gaan, die aan al onze voorwaarden hiervoor voldoet. Naast de inrichtingseisen voor een reguliere praktijk, dient de locatie op een school aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • de ouders/ verzorgers van het kind zijn bij minimaal 50% van de behandelingen aanwezig;
  • alle verzekerden van CZ, Delta Lloyd en OHRA hebben toegang tot de praktijk, niet enkel de leerlingen van de school;
  • de praktijk is geopend tijdens schoolvakanties;
  • de praktijk is geopend buiten schooltijden.

Voor de beoordeling van uw aanvraag kunt u de volledig ingevulde en ondertekende vragenlijst, samen met de noodzakelijke (kopie)documenten indienen bij CZ:

via e-mail: rz.paramedischezorg@cz.nl

per post:
CZ
T.a.v. Relatiebeheer Zorgverleners
Postbus 5130
5004 EC TILBURG

Alleen na schriftelijke goedkeuring van deze praktijklocatie, is het toegestaan om op de school te behandelen.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact