Inkoopbeleid ergotherapie

Zorgaanbieders eerstelijns ergotherapie die aan de voorwaarden van ons contracteerbeleid voldoen, komen in principe in aanmerking voor een overeenkomst. Bekijk het inkoopbeleid 2019 of  het inkoopbeleid 2018 voor meer informatie.

Onze toelatingseisen

U bent als zorgaanbieder ergotherapie:

  • een persoon die rechtsgeldig de titel ergotherapeut mag voeren volgens artikel 34 van de Wet Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en het daarop gebaseerde “Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut”, die voor eigen rekening en risico ergotherapie verleent
  • een door CZ gecontracteerde diëtist, fysiotherapeut, logopedist of oefentherapeut die voor eigen rekening en risico zorg verleent en één of meerdere ergotherapeuten in loondienst heeft
  • een instelling met rechtspersoonlijkheid met als kernactiviteit het aanbieden van eerstelijns ergotherapie zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet
  • een AWBZ-instelling, waarbij de AGB-code begint met 30, 45, 46 of 47.

Kwaliteitsregistratie

Alle ergotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn, hebben de status 'kwaliteitsgeregistreerd' in het Kwaliteitsregister Paramedici, ongeacht het soort dienstverband.

Eisen aan uw praktijk

CZ stelt de volgende eisen aan uw praktijk:

  • De hoofd praktijklocatie is minimaal drie dagdelen geopend voor behandeling van onze verzekerden.
  • De dependance/ nevenvestiging is minimaal twee dagdelen geopend voor behandeling van onze verzekerden.

Behandelt u patiënten enkel of primair aan huis of elders, dan gaan wij geen overeenkomst met u aan.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact