Ergotherapie declareren

Voorwaarden voor declareren

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan vindt u in de overeenkomst ergotherapie de voorwaarden voor het declareren. U levert uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg.

Hebt u geen overeenkomst met CZ gesloten? Declareer dan volgens de Betaalvoorwaarden declareren zonder zorgovereenkomst.

Wilt u zorg declareren over het voorgaande kalenderjaar? Dan kan dat tot uiterlijk 1 maart van het lopende kalenderjaar.

UZOVI-code

Alle declaraties dient u in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Delta Lloyd en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA.

Verrichtingscodes

Bekijk het overzicht van de verrichtingscodes voor ergotherapie. In de beleidsregel 'prestaties en tarieven medisch specialistische zorg' van de NZa kunt u in de voorwaarden (artikel 15) teruglezen waar aan moet worden voldaan als u de ergotherapie bij ons in rekening wilt brengen.

Ei-standaard: vullen rubriek 422 zorgverlener/ uitvoerder

Maak gebruik van onze instructie voor het vullen van rubriek 422: zorgverlener/ uitvoerder.

Vergoedingen ergotherapie

Op de overzichtspagina van de vergoedingen vindt u de vergoedingen voor ergotherapie in onze basis en aanvullende verzekeringen.

Overzichtspagina van de vergoedingen

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Maak voor het downloaden gebruik van de instructie 'raadplegen retourinformatie'.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact