Beleid fysiotherapie

Inkoopbeleid

Voldoet u als zorgaanbieder eerstelijns fysiotherapie aan de voorwaarden van ons inkoopbeleid? Dan komt u in aanmerking voor een overeenkomst.

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg waarborgen voor haar verzekerden. Daarom kopen wij de fysiotherapie voor vier aandoeningen selectief in.

Akkoordverklaring

Soms heeft de verzekerde een akkoordverklaring nodig. Of u een akkoordverklaring dient aan te vragen, ligt onder andere aan welke overeenkomst u met CZ heeft gesloten voor fysiotherapie. We hebben alle informatie over de akkoordverklaring voor u op een rijtje gezet.

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de fysiotherapeut direct toegankelijk kan zijn. Een verzekerde heeft niet altijd een verwijzing nodig. CZ stelt een verwijzing verplicht voor de fysiotherapie die onder de basisverzekering valt. De enige uitzondering hierop is de zorg genoemd in artikel 2.6. lid 4 van het Besluit zorgverzekering: er is geen verwijzing nodig als u een verzekerde behandelt die jonger is dan 18 jaar voor een aandoening die niet genoemd wordt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. Is een verwijzing noodzakelijk en duurt de behandeling langer dan 12 maanden? De herhaalverwijzing voor fysiotherapie is in 2017 komen te vervallen. In plaats hiervan stuurt u voortaan een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelaar.

Spiegelinformatie

Hebt u een overeenkomst eerstelijns fysiotherapie met CZ gesloten? Dan ontvangt u elk kwartaal spiegelinformatie. Deze geeft informatie over de behandelindex.

Fysiotherapie op school

Het is niet toegestaan verzekerden te behandelen op school. Voor een paar situaties maken we een uitzondering.

Beheersmodel fysiotherapie

Met het Beheersmodel fysiotherapie toetst CZ in welke mate u voldoet aan een aantal kwaliteitsafspraken in de overeenkomst.

Plus-afspraken

Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, kunt u aanvullende afspraken maken met CZ. Lees meer over de voorwaarden van deze 'Plus-afspraken'.

Pilot 'Aspecifieke lage rugpijn en COPD'

In de pilot 'Aspecifieke lage rugplijn en COPD' wordt de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met aspecifieke lage rugpijn en COPD in kaart gebracht. In 2017 heeft IQ healthcare in opdracht van CZ en De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) twee minimale datasets met concept structuur-, proces- en uitkomstmaten voor fysiotherapeutische behandeling bij aspecifieke lage rugpijn en COPD ontwikkeld. Dit was een samenwerking van experts, fysiotherapeuten en patiëntenvertegenwoordiging. CZ en DFZ hebben IQ healthcare een subsidie verleend voor een vervolgproject in 2018 en 2019. Het doel hiervan is het testen, evalueren en waar nodig aanpassen van de geselecteerde minimale datasets met conceptindicatoren. IQ test of de minimale datasets een goede en haalbare manier zijn om behandelresultaten in de praktijk te toetsen.

Meer informatie over de pilot? Kijk op www.uitkomstindicatoren.nl.
Neemt u deel aan de pilot? Dan maken we in een addendum aanvullende afspraken op de overeenkomst.
  Bekijk Bijlage 1 van het addendum

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact