CZ past responspercentage PREM aan na overleg met fysiotherapeuten (update 2 mei 2018)

Ruim een maand geleden hebben we als CZ ons inkoopbeleid 2019 voor fysiotherapie bekend gemaakt. Een van de voorwaarden die wij stelden met betrekking tot een A of B overeenkomst waren minimale responspercentages van de PREM. Een hoge respons is van belang voor de betrouwbaarheid en waarde van de uitkomsten van de PREM, zodat onze verzekerden die kunnen gebruiken voor een goede keuze van een fysiotherapeut.

Op de gestelde voorwaarden hebben we de nodige vragen en reacties gehad. Fysiotherapeuten gaven aan dat zij voor hun gevoel maar beperkt invloed hebben op de respons en vonden het daarom niet fair het contract mede daarop te differentiëren. We hebben daarom gesprekken gevoerd met het veld (Keurmerk Fysiotherapie, KNGF, VVAA, Fysiotherapie in beweging en een aantal individuele praktijken). In die gesprekken werd bevestigd dat patiëntervaringen (zoals nu de PREM) een waardevol instrument is waar het veld achter staat. Men wil echter zelf zorg dragen voor een hogere respons.

Op basis van deze gesprekken hebben we er vertrouwen in dat we tot een betrouwbaar metingspercentage voor de PREM komen, ook zonder de expliciete voorwaarde van een responspercentage. Deze vervalt dus. CZ zal zich naast deze aanpassing inspannen om ervaren administratieve last met betrekking tot de meting van de PREM, indien mogelijk, verder te beperken. Opties om dat te bewerkstelligen verkennen wij nu met de andere zorgverzekeraars en betrokkenen bij het hoofdlijnenakkoord.

Waarom vinden we de PREM belangrijk? (gepubliceerd 3 april 2018)

CZ groep vindt het belangrijk om te meten hoe patiënten hun behandeling bij de fysiotherapeut ervaren. Dit meten we met de PREM. De uitkomsten van deze metingen zijn waardevol voor de praktijk zelf, omdat deze input gebruikt kan worden om verbeterpunten in kaart te brengen. De uitkomsten zijn ook belangrijk voor onze verzekerden, want wij willen onze verzekerden begeleiden naar de beste zorg. Dit gaan we doen door in de toekomst de ervaringen van patiënten samen met de klinische uitkomsten van de behandelingen zichtbaar te maken op onze website. Hiervoor is het belangrijk dat wij zoveel mogelijk patiëntervaringen verzamelen, want dan wordt de uitkomst steeds betrouwbaarder. Om het aantal patiëntreacties te bevorderen, hebben we ervoor gekozen om in het inkoopbeleid op te nemen dat fysiotherapeuten die de PREM actief inzetten, worden beloond. Omdat we transparant willen zijn naar onze verzekerden, vragen we fysiotherapeuten om transparant te zijn over hoeveel vragenlijsten zijn uitgezet, en wat de respons was. Sommige factoren kunnen van invloed zijn op een lage respons. Een voorbeeld hiervan is laaggeletterdheid. Als dat van invloed is dan zullen we daar redelijk en billijk mee om gaan.

De PREM is een landelijke afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Dit instrument krijgt veel draagvlak, ook in het hoofdlijnenakkoord fysiotherapie. Wij vinden het een belangrijk instrument, maar CZ vindt het ook belangrijk dat de administratieve lastendruk voor zorgverleners zo laag mogelijk is. Initiatieven om die druk te verminderen, ondersteunen wij dan ook van harte.