Voorwaarden aanvraag structureel behandelen fysiotherapie op school

Wilt u structureel fysiotherapeutische behandelingen op school gaan geven? En is dit een praktijklocatie die openstaat voor alle verzekerden van CZ, Delta Lloyd en OHRA? Dan moet u hiervoor van ons een akkoord hebben. Het moet dan om een volledige praktijklocatie gaan, die aan al onze voorwaarden hiervoor voldoet.

Voorwaarden schoollocatie

Naast de inrichtingseisen voor een reguliere praktijk, moet de locatie op een school aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de ouders/ verzorgers van het kind zijn bij minimaal 50% van de behandelingen aanwezig
  • alle verzekerden van CZ, Delta Lloyd en OHRA hebben toegang tot de praktijk, niet enkel de leerlingen van de school
  • de praktijk is geopend tijdens schoolvakanties
  • de praktijk is geopend buiten schooltijden.

Voor het aanvragen van een akkoord, moet u een vragenlijst invullen.

Hebt u al een overeenkomst met ons gesloten voor eerstelijns fysiotherapie? En wilt u deze uitbreiden met een locatie op een school? Lees dan eerst hoe u deze wijziging kunt laten doorvoeren.

Alleen na schriftelijke goedkeuring van deze praktijklocatie, is het toegestaan om op de school te behandelen.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact