Spiegelinformatie

Hebt u een overeenkomst met ons gesloten voor eerstelijns fysiotherapie? Dan ontvangt u elk kwartaal (Q) spiegelinformatie. De basis voor de spiegelinformatie zijn de declaraties fysiotherapie die wij van u en alle andere zorgaanbieders met een overeenkomst via VECOZO hebben ontvangen.

Behandelindex

In de spiegelinformatie vindt u de behandelindex van uw praktijk(en). De behandelindex is het gemiddeld aantal behandelingen dat in uw praktijk aan onze verzekerden is verleend, vergeleken met het gemiddeld aantal behandelingen dat is verleend aan onze verzekerden bij alle andere zorgaanbieders fysiotherapie die via VECOZO  bij ons declareren.

De behandelindex wordt vastgesteld met patiëntengroepen. Elke patiëntengroep heeft de volgende kenmerken:

  • leeftijd
  • geslacht
  • aandoening wel/ niet voorkomend op bijlage 1 Besluit zorgverzekering
  • diagnose(groep)
Hoe meer patiënten in een bepaalde patiëntengroep zitten, hoe zwaarder de behandelindex van die patiëntengroep meetelt in de totale behandelindex van de praktijk.

Welke rol speelt de behandelindex in het inkoopbeleid fysiotherapie?

CZ kent in 2016 drie verschillende overeenkomsten voor fysiotherapie. Elke overeenkomst heeft haar eigen voorwaarden en tarief. De indeling vindt plaats op basis van de door de praktijk gerealiseerde behandelindex 2014 en het aantal behandelde CZ-verzekerden in 2014. Om te bekijken voor welke overeenkomst u in aanmerking zult komen komt voor 2016 raadpleegt u de uitleg overeenkomsten fysiotherapie 2016.

Selectie Beheersmodel
Bij een behandelindex van 120 of hoger in minimaal één kwartaal van 2014 kan een praktijk geselecteerd worden voor het beheersmodel. Meer informatie over het beheersmodel leest u hier.

Plus-afspraken
U kunt met CZ aanvullende afspraken maken als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Lees hier meer informatie over de plus-afspraken.

Wanneer ontvangt u spiegelinformatie?

Spiegelinformatie Behandelingen hebben plaatsgevonden van Versturen
Q1 Januari t/m maart Eind juni
Q1, Q2 Januari t/m juni Eind september
Q1, Q2, Q3 Januari t/m september Eind december
Q1, Q2, Q3, Q4 Januari t/m december Eind maart

Vragen?

Hebt u nog vragen over de spiegelinformatie? Misschien staat uw vraag al tussen de veelgestelde vragen. Vindt u daar geen antwoord, dan kunt u uw vraag stellen via inkoopparamedischezorg@cz.nl. Vermeld in uw e-mail duidelijk uw praktijk AGB-code.