Declareren fysiotherapie

Voorwaarden voor declareren

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan vindt u in de bijlage Administratie van de overeenkomst de voorwaarden voor het declareren. Als u geen overeenkomst met CZ hebt gesloten, dan declareert u volgens de voorwaarden niet-gecontracteerde fysiotherapeuten. U levert in beide situaties uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg.

UZOVI-code

Alle declaraties dient u in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Delta Lloyd en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA.

Verrichtingscodes

Bekijk het overzicht van de verrichtingscodes voor fysiotherapie. In de beleidsregel van de NZa  kunt u de voorwaarden teruglezen waaraan moet worden voldaan als u deze prestaties bij ons in rekening wilt brengen.

Declareren beweegprogramma's

Hebt u met CZ afspraken gemaakt over het beweegprogramma bij diabetes mellitus type 2? Dan moet u dit declareren met diagnosecode 9360. Declaraties fysiotherapie voor de indicatie diabetes mellitus blijven wij afwijzen.

De voorwaarden die wij stellen aan beweegprogramma’s en de administratieve afhandeling hiervan vindt u onder downloads.

Code soort indicatie

Voor een juiste afhandeling van de declaratie is het noodzakelijk dat u de juiste code soort indicatie (CSI) vermeldt in de declaratie. Als een onjuiste CSI is meegegeven, dan wordt de declaratie afgewezen en moet u deze opnieuw declareren met de juiste CSI. Bekijk ons overzicht van de CSI.

Ei-standaard: vullen rubriek 422 zorgverlener/uitvoerder

Maak gebruik van onze instructie voor het vullen van rubriek 422: zorgverlener/uitvoerder.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Maak voor het downloaden gebruik van de instructie 'raadplegen retourinformatie'.

Direct antwoord?

Chat met Relatiebeheer Zorgverleners als u vragen hebt over uw contract- en zorgverlenersgegevens.

Chat
Even geen medewerker beschikbaar
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
9:00 – 17:00 uur