Overeenkomst fysiotherapie

Hieronder informeren wij u over de inhoud van de overeenkomst en over de wijze waarop u de overeenkomst kunt aanvragen dan wel kunt wijzigen.

Overeenkomst fysiotherapie

CZ kent in 2018 drie verschillende overeenkomsten voor fysiotherapie; overeenkomst A, B en C. Elke overeenkomst heeft haar eigen voorwaarden en tarief. De indeling vindt plaats op basis van de door de praktijk gerealiseerde behandelindex 2016 en het aantal behandelde CZ-verzekerden in 2016. Om te bekijken voor welke overeenkomst u in aanmerking zult komen komt voor 2018 raadpleegt u het zorginkoopbeleid paramedische zorg 2018 (vanaf pagina 12).

De overeenkomst eerstelijns fysiotherapie bestaat uit een Individueel Deel (deel I) en uit een Algemeen Deel (deel II). Deel I bevat individuele gegevens, op het individueel staat ook welke overeenkomst het betreft; A, B of C. In deel II staan de algemene voorwaarden die wij stellen aan alle zorgaanbieders fysiotherapie. Bekijk het Algemeen Deel van de overeenkomst eerstelijns fysiotherapie 2018.

Overeenkomst aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, moet u voldoen aan ons inkoopbeleid. Wilt u een overeenkomst aanvragen? Bekijk dan de aanvraagprocedure.

Overeenkomst wijzigen

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten en wilt u een wijziging doorgeven? Bekijk dan het overzicht van de wijzigingen op de overeenkomst.

Signaleringsmoment

Met de invoering van het bedrag signaleringsmoment willen wij het onderwerp volume (opnieuw) op onze gezamenlijke agenda zetten / onderdeel laten zijn van onze relatie. Hier dragen wij, u als zorgaanbieder en wij als zorgverzekeraar, ons inziens gezamenlijk verantwoordelijkheid.

In de overeenkomst spreken wij met u het bedrag signaleringsmoment af.

De fysiotherapie die u aan onze verzekerden geeft, honoreren wij conform de afgesproken tarieven zoals vermeld onder 1. van bijlage 1 Tarieven van het Individueel Deel van de overeenkomst. Is het bedrag bereikt, het ‘signaleringsmoment’, dan honoreren wij conform de tarieven zoals vermeld onder 3. van de bijlage Tarieven. Wij informeren u periodiek over de mate van realisatie van het bedrag.

We spreken bewust van het signaleringsmoment. Het is wat ons betreft hèt moment om met elkaar de dialoog over onder andere het volume aan te gaan. Er kunnen omstandigheden of ontwikkelingen zijn die maken dat het bedrag signaleringsmoment moet worden aangepast. Als in 2018 blijkt dat er relevante ontwikkelingen in uw praktijk of omgeving zijn die mogelijk invloed hebben op het overschrijden van het bedrag signaleringsmoment, meldt u dan bij ons. Wij gaan dan het gesprek hierover met u aan. Eventueel kan dit op dat moment leiden tot een aanpassing van het bedrag signaleringsmoment en / of eventueel ook tot het niet toepassen van de lagere tarieven.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact