Beleid huidtherapie

Inkoopbeleid

Voldoet u als zorgaanbieder eerstelijns huidtherapie aan de voorwaarden van ons inkoopbeleid? In principe komt u dan in aanmerking voor een overeenkomst.

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de huidtherapie direct toegankelijk kan zijn. CZ stelt een verwijzing verplicht voor de huidtherapie die onder de Basisverzekering valt. De enige uitzondering hierop is de zorg genoemd in artikel 2.6 lid 4 van het Besluit zorgverzekering: huidtherapie aan verzekerden jonger dan 18 jaar voor een aandoening die niet genoemd wordt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Akkoordverklaring

Bij behandeling van een aandoening die voorkomt op de bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering is een akkoordverklaring noodzakelijk. Bekijk de speciale informatie over de akkoordverklaring.