Beleid huidtherapie

Inkoopbeleid

Voldoet u als zorgaanbieder eerstelijns huidtherapie aan de voorwaarden van ons inkoopbeleid? In principe komt u dan in aanmerking voor een overeenkomst.

Wanneer worden deze behandelingen ontharing wel vergoed?

Behandelingen ontharing door middel van lasertechniek uitgevoerd door een huidtherapeut of dermatoloog worden vergoed. Ook als de schoonheidsspecialist deze behandeling uitvoert onder verantwoordelijkheid van een huidtherapeut of dermatoloog vindt er vergoeding plaats. In dit geval moet de nota uitgegeven worden door de huidtherapeut of dermatoloog.

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de huidtherapie direct toegankelijk kan zijn. CZ stelt een verwijzing verplicht voor de huidtherapie die onder de basisverzekering valt. De enige uitzondering hierop is de zorg genoemd in artikel 2.6 lid 4 van het Besluit zorgverzekering: huidtherapie aan verzekerden jonger dan 18 jaar voor een aandoening die niet genoemd wordt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. Is een verwijzing noodzakelijk en duurt de behandeling langer dan 12 maanden? Sinds 1 januari 2017 is de herhaalverwijzing voor huidtherapie vervallen. In plaats hiervan stuurt u voortaan een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelaar.

Akkoordverklaring

Bij behandeling van een aandoening die voorkomt op de bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering is een akkoordverklaring noodzakelijk. Bekijk de speciale informatie over de akkoordverklaring.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact