Beleid huidtherapie

Inkoopbeleid

Voldoet u als zorgaanbieder eerstelijns huidtherapie aan de voorwaarden van ons inkoopbeleid? In principe komt u dan in aanmerking voor een overeenkomst.

Veranderingen in 2017: ontharing door middel van lasertechniek

Naar aanleiding van een onderzoek gedaan door het RIVM naar laserbehandelingen door schoonheidsspecialisten is door CZ besloten dat deze behandelingen worden voorbehouden aan BIG-geregistreerde zorgverleners. Dit heeft geleid tot het besluit dat de behandeling ontharing door middel van lasertechniek door de schoonheidsspecialist niet meer vergoed wordt. Vanwege dit besluit is het noodzakelijk dat uit de nota blijkt welke vorm van ontharingstechniek is gebruikt.

Wanneer worden deze behandelingen ontharing wel vergoed?

Behandelingen ontharing door middel van lasertechniek uitgevoerd door een huidtherapeut of dermatoloog worden vergoed. Ook als de schoonheidsspecialist deze behandeling uitvoert onder verantwoordelijkheid van een huidtherapeut of dermatoloog vindt er vergoeding plaats. In dit geval moet de nota uitgegeven worden door de huidtherapeut of dermatoloog.

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de huidtherapie direct toegankelijk kan zijn. CZ stelt een verwijzing verplicht voor de huidtherapie die onder de basisverzekering valt. De enige uitzondering hierop is de zorg genoemd in artikel 2.6 lid 4 van het Besluit zorgverzekering: huidtherapie aan verzekerden jonger dan 18 jaar voor een aandoening die niet genoemd wordt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. Is een verwijzing noodzakelijk en duurt de behandeling langer dan 12 maanden? Per 1 januari 2017 is de herhaalverwijzing voor huidtherapie vervallen. In plaats hiervan stuurt u voortaan een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelaar.

Akkoordverklaring

Bij behandeling van een aandoening die voorkomt op de bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering is een akkoordverklaring noodzakelijk. Bekijk de speciale informatie over de akkoordverklaring.

Direct antwoord?

Chat met Relatiebeheer Zorgverleners als u vragen hebt over uw contract- en zorgverlenersgegevens.

Chat
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
9:00 – 17:00 uur