Akkoordverklaring huidtherapie

U moet een akkoordverklaring aanvragen bij CZ als u een verzekerde met een aandoening voorkomend op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekeringen wilt gaan behandelen. Voorheen was dit een machtiging.

Welke voorwaarden stellen wij aan een verzoek?

Een verzoek tot een akkoordverklaring moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Dien het verzoek schriftelijk in, inclusief (eventueel kopie van) de verwijzing.
  • Voeg een SMART geformuleerd behandelplan toe, inclusief alle relevante informatie zoals recente foto's, metingen, indien aanwezig medische informatie, etc.
  • Dien het verzoek vóór aanvang van de behandeling bij ons in.

Wij doen binnen tien werkdagen schriftelijk uitspraak over het verzoek tot een akkoordverklaring.

Gebruik altijd de medische diagnosecodelijst

Raadpleeg de medische diagnosecodelijst voor de diagnosecode die u moet gebruiken. U kunt daar ook terugvinden of de verwijzing van de huisarts of specialist moet zijn. Volg dus altijd de medische diagnosecodelijst op.

Wanneer is geen akkoordverklaring nodig?

U hoeft geen akkoordverklaring aan te vragen als de aandoening van de verzekerde niet voortkomt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekeringen. U kunt dan de verwijzing op uw praktijk archiveren.