Inkoopbeleid huidtherapie

Zorgaanbieders eerstelijns huidtherapie die aan de voorwaarden van ons inkoopbeleid voldoen, komen in aanmerking voor een overeenkomst met CZ.

Onze toelatingseisen

U bent als zorgaanbieder huidtherapie:

  • een persoon die rechtsgeldig de titel huidtherapeut mag voeren volgens artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en het daarop gebaseerde "Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied Huidtherapeut", die voor eigen rekening en risico eerstelijns huidtherapie verleent;
  • een door CZ gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist of oefentherapeut die voor eigen rekening en risico zorg verleent en één of meerdere huidtherapeuten in loondienst heeft;
  • een instelling met rechtspersoonlijkheid waarbij het aanbieden van eerstelijns huidtherapie zoals opgenomen in de Basisverzekering de kernactiviteit is.

Kwaliteitsregistratie

Alle huidtherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn, moeten geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP), ongeacht het soort dienstverband.

Eisen aan uw praktijk

CZ stelt de volgende eisen aan uw praktijk:

  • De hoofd praktijklocatie is minimaal drie dagdelen geopend voor behandeling van onze verzekerden.
  • De dependance/ nevenvestiging is minimaal twee dagdelen geopend voor behandeling van onze verzekerden.
  • Elke locatie voldoet aan de inrichtingseisen die gesteld zijn aan een praktijkruimte.

Als u patiënten enkel of primair aan huis of elders behandelt, dan gaan wij geen overeenkomst met u aan.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact