Huidtherapie declareren

Voorwaarden voor declareren

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan vindt u in de bijlage Administratie van de overeenkomst de voorwaarden voor het declareren. Hebt u geen overeenkomst met CZ gesloten? Bekijk dan uw Betaalvoorwaarden declareren zonder zorgovereenkomst. Lever in beide situaties uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg.

Wilt u zorg declareren over het voorgaande kalenderjaar? Dan kan dat tot uiterlijk 1 maart van het lopende kalenderjaar.

UZOVI-code

Dien alle declaraties in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Delta Lloyd en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA.

Verrichtingscodes

Bekijk het overzicht van de verrichtingscodes voor huidtherapie.

Declareren overige huidbehandelingen

Hebt u een overeenkomst eerstelijns huidtherapie met CZ? Dan kunt u ook de overige huidbehandelingen rechtstreeks declareren. De administratieve afhandeling vindt u onder downloads.

Code soort indicatie

Voor een juiste afhandeling van de declaratie is het noodzakelijk dat u de juiste code soort indicatie (CSI) vermeldt in de declaratie. Bekijk ons overzicht van de CSI.

Ei-standaard: vullen rubriek 422 zorgverlener/ uitvoerder

Gebruik onze instructie voor het vullen van rubriek 422: zorgverlener/ uitvoerder

Verzekeringsvoorwaarden

De voorwaarden voor huidtherapie vindt u in artikel B.8 en D.10 van de Verzekeringsvoorwaarden.

Vergoedingen huidtherapie

Bekijk de Overzichtspagina van de vergoedingen voor de vergoedingen van huidtherapie in onze aanvullende verzekeringen.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Maak voor het downloaden gebruik van de instructie 'raadplegen retourinformatie'.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact