Beleid logopedie

Inkoopbeleid

Voldoet u als zorgaanbieder eerstelijns logopedie aan de voorwaarden van ons inkoopbeleid? Dan komt u in aanmerking voor een overeenkomst.

Selectieve inkoop

CZ wil graag de beste zorg voor haar verzekerden inkopen. Daarom koopt CZ de logopedie voor patiënten met de ziekte van Parkinson selectief in. Lees meer over dit beleid rond de ziekte van Parkinson op de speciale pagina.

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de logopedist direct toegankelijk kan zijn. Een verzekerde heeft niet altijd een verwijzing nodig. CZ stelt een verwijzing verplicht voor de logopedie die onder de basisverzekering valt. Duurt de behandeling langer dan 12 maanden? Per 1 januari 2017 is de herhaalverwijzing voor logopedie vervallen. In plaats hiervan stuurt u voortaan een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelaar.

Spiegelinformatie

Hebt u een overeenkomst eerstelijns logopedie met CZ gesloten? Dan ontvangt u elk kwartaal spiegelinformatie. Deze spiegelinformatie geeft informatie over de behandelindex. Lees meer over spiegelinformatie.

Logopedie op school

Het behandelen van verzekerden op school is niet toegestaan. Voor een paar situaties maken we een uitzondering.

Kwaliteitstoets logopedie

Met de Kwaliteitstoets logopedie van de NVLF toetst CZ in welke mate u voldoet aan een aantal kwaliteitsbepalingen in de overeenkomst. U kunt deze toets vrijwillig laten uitvoeren, of deze kan verplicht ingezet worden.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact