Inkoopbeleid logopedie

Zorgaanbieders eerstelijns logopedie die aan de voorwaarden van ons inkoopbeleid voldoen, komen in aanmerking voor een overeenkomst met CZ.

Onze toelatingseisen

Wij contracteren voor logopedie:

  • de praktijk voor logopedie waar minimaal één persoon werkzaam is die rechtsgeldig de titel logopedist mag voeren volgens artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en het daarop gebaseerde "Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, logopedist, orthoptist en podotherapeut" en die voor eigen rekening en risico eerstelijns logopedie verleent.
  • de door CZ gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut of oefentherapeut die voor eigen rekening en risico zorg verleent en één of meerdere logopedisten werkzaam heeft in de praktijk/ instelling.
  • de instelling met rechtspersoonlijkheid waarbij het aanbieden van eerstelijns logopedie zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet de kernactiviteit is of
  • de instelling zoals bedoeld in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), waarbij de AGB-code begint met 30, 45, 46, of 47.

Kwaliteitsregistratie

Alle logopedisten die in de praktijk werkzaam zijn, hebben de status kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP), ongeacht het soort dienstverband.

Eisen aan uw praktijk

CZ stelt de volgende eisen aan uw praktijk:

  • De hoofd praktijklocatie is minimaal drie dagdelen per week geopend voor behandeling van onze verzekerden.
  • De dependance/ nevenvestiging is minimaal een dagdeel per week geopend voor behandeling van onze verzekerden.
  • Elke locatie voldoet aan de gestelde inrichtingseisen aan een praktijkruimte.

Behandelt u patiënten enkel of primair aan huis of elders? Dan gaan wij geen overeenkomst met u aan.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact